Advies en projecten in de (langdurige) zorg

Decido is al jaren actief in de langdurige zorg. We hebben vele organisaties mogen begeleiden op gebied van strategie, samenwerkingsvragen, implementatie van projecten of teamcoaching. Hieronder vindt u een greep uit onze verhalen.

Zorg

Fusie Silverein

Silverein is in 2021 ontstaan als fusie van drie zorgorganisaties. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de complexiteit van zorg, zijn de organisaties een fusie aangegaan vanuit een positieve visie: samen weten we meer, kunnen we betere zorg leveren en bieden ze ouderen gespecialiseerde revalidatie en behandeling. Het proces van de fusie heeft 1,5 jaar geduurd en is door Decido begeleid. Het resultaat was een organisatie met een nieuwe naam, duidelijke positionering met een gezamenlijke missie en visie en nieuwe website.

Klik hier voor onze aanpak van organisatieverandering. 

Organisatie inrichting Het Baken

Zorgverlening Het Baken heeft tijdens Corona ervaren dat de huidige organisatiestructuur niet meer past bij de actualiteiten van de samenleving. Onder begeleiding van Decido heeft de bestuurder samen met het MT gekeken naar de aansturing van de locaties en de teams. Vanuit de behoefte van de cliënt is geformuleerd wat er aan ondersteuning in, en aansturing van, de zorgteams nodig is. Daarna is gekeken naar de rol van zorgmanager. Het resultaat is dat er per locatie één zorgmanager is aangesteld, direct onder aansturing van de bestuurder. Daarmee is Het Baken qua structuur meer wendbaar geworden en kan er snel ingespeeld worden op de lokale situatie.

Klik hier voor onze aanpak van organisatieverandering. 

 

Zorg

Download het gratis eBook

Eindelijk een duidelijke strategie in zorg en welzijn.

Zorg

HWW zorg Strategiekaart - Decido

Klik hier voor onze aanpak van strategie.

HWW Zorg – Strategie

HWW zorg is dé Haagse ouderenzorginstelling. Met een breed pallet aan diensten (zoals thuiszorg, VPT, intramurale zorg en Geriatrische revalidatie) wilde de Raad van Bestuur samen met een brede vertegenwoordiging van het management hun visie en strategie voor toekomstbestendige zorg verder concretiseren. Eén van de belangrijke elementen van de visie en strategie was het aanscherpen van de positionering en het doelgroepenbeleid: hoe kan HWW  zorg zo goed mogelijk aansluiten in het zorgaanbod bij gewenste doelgroepen. Om vervolgens te kijken naar de consequenties voor de manier van werken, het vastgoed en de verbinding met de wijk. In het traject is een aantal strategische keuzes uitgewerkt en is de verbinding gemaakt met de medezeggenschap.

Greetje de Grooth (Bestuurder HWWzorg): “Decido weet hoe ze een complex onderwerp als strategie concreet en laagdrempelig kunnen maken. In drie workshops hebben ze onze strategie gevisualiseerd in een strategiekaart. Daarmee kunnen we het verhaal intern en extern compact en consistent vertellen”.

Erwin Spaans (Divisiemanager Woonzorg & Wijkzorg a.i.: “In het proces heeft Decido veel aandacht voor de verbinding tussen teams. Dat maakt dat we samen met alle managers een heel constructief proces hebben doorlopen dat gelijk veel draagvlak bij iedereen opleverde”.

Zorg

Alliade Klantadvies centrum Decido

 Klik hier voor onze aanpak van organisatieverandering. 

Alliade: Inrichting Klantcentrum

De steeds complexer wordende problematiek bij clienten vraagt om samenwerking tussen de experts binnen deze domeinen en daarmee om het ‘over de grenzen heen kijken’ van de traditionele afzonderlijke domeinen. Alliade wilde daarom in plaats van een clientintakebureau voor de afzonderlijke domeinen, naar 1 clientintakebureau voor de gehele organisatie: het Klantadviescentrum.  Een collega van Decido heeft de integratie van de afzonderlijke afdelingen en de oprichting van het Klantadviescentrum begeleid vanuit de rol als projectleider en tevens gefunctioneerd als interim manager tijdens de pilotfase. 

Kennemerhart – Strategie

Veranderingen in de ouderenzorg noopten Kennemerhart tot het maken van scherpe strategische keuzes. Decido heeft Kennemerhart begeleid om haar strategie te herijken, met brede betrokkenheid van medewerkers, cliënten en externe stakeholders in interactieve sessies en workshops. Onderdeel van het traject was een wijkanalyse: in welke wijken willen we onze positie versterken en in welke wijken bouwen we af? Kennemerhart heeft nu weer een actuele strategie en is klaar voor de toekomst.

LSR

Kennemerhart Klantfoto Decido

Klik hier voor onze aanpak van strategie

Duurzaam ondernemen begint bij de missie

Duurzaam ondernemen is werken vanuit je missie aan maatschappelijke impact.

Zorg

Futura kwaliteit van Leven Decido

Klik hier voor onze aanpak van teamcoaching.

Futura Teamcoaching

Futura Zorg is een relatief jonge organisatie met een grote groei ambitie. De vijf locaties functioneerde onafhankelijk van elkaar en een gezamenlijke basis waar de kwaliteit van dienstverlening en de veiligheid van cliënten vanuit gemonitord kon worden ontbrak. In samenwerking met locatie verantwoordelijken en staffunctionarissen hebben we veiligheidsbeleid ontwikkeld en in samenhang daarmee de kwaliteitverbetercyclus op organisatieniveau ingevoerd. Er is een klantroute uitgewerkt en een aantal concrete instrumenten voor de uitvoering van de primaire dienstverlening. Teams en locatieverantwoordelijken zijn begeleid en gecoacht bij de implementatie.  Dit bij elkaar vormt een basis waarmee ook nieuwe locaties op de gedegen Futura Zorg werkwijze vorm en inhoud kunnen geven aan de dienstverlening.

Lievegoed Medezeggenschap

De OR van Lievegoed zorggroep was een nieuw startende OR. Decido heeft hen begeleid bij de teamvorming, met behulp van Management Drives en bij de uitwerking van een visie op medezeggenschap wat past bij de organisatie. De OR heeft een concreet werkplan met concrete doelen op resultaatgebieden. De uitvoering van het werkplan monitoren we met elkaar. Decido sluit twee keer per jaar aan bij de vergadering en bespreekt dan met de OR op basis van casuïstiek de voortgang van het werkplan en samen reflecteren we op de ontwikkeldoelen van de OR als team. Daarmee is deze OR op weg naar OR 3.0.

Lievegoed

Lievegoed Decido

Kijk hier voor onze aanpak voor moderne zeggenschap

Marcel Kruger Decido Sociaal Domein Zorg Sil
Olga Sprong Decido Sociaal Domein Zorg Sil
Hilrieke Nauta Decido Sociaal Domein Zorg Sil
Peter Sijtsma Decido Sociaal Domein Zorg Sil
Floortje van der Linden Decido Sociaal Domein Zorg Sil
Kitty Valk Decido Sociaal Domein Zorg Sil

Met passie en expertise ondersteunen wij u!

Meer weten?

Wilt u iets weten over een van onze trajecten of cases? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. Wij luisteren ook graag naar uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact op met Marcel Kruger.

Marcel Kruger Decido

Zit u midden in een proces van verandering, strategie of bent u op zoek naar een projectleider die u tijdelijk ondersteunt bij een implementatie?

Dan kunnen we u wellicht helpen! Met expertise en ervaring in de zorg geven we net even dat zetje dat nodig kan zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons voor een kennismakingsgesprek.

Naam(Required)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden