Advies en projecten in het welzijnsdomein

Decido begeleidt al jaren actief welzijnsorganisaties . We hebben vele organisaties mogen begeleiden op gebied van strategie, samenwerkingsvragen, implementatie van projecten of teamcoaching. Hieronder vindt u een greep uit onze verhalen.

Welzijn

Agora Strategie Decido

Agora: strategie en beleid

Agora wil dé verbinder zijn tussen het sociale domein en de zorg als het gaat om palliatieve zorg. Om dit op een juiste manier kracht bij te zetten, heeft dit een andere insteek dan voorheen nodig van de organisatie en daartoe zijn de visie en missie herijkt en de hoofdlijnen wat er dan te doen staat de komende jaren in kaart gebracht. Dit traject loop nog door in 2023. Twee collega’s van Decido hebben dit als adviseur begeleid.

Klik hier om meer te lezen over onze aanpak van strategie

 

Kleurrijk – zelforganisatie

KleurRijk zocht begeleiding bij de professionalisering van zelforganiserende teams op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Een van onze medewerkers heeft de opvangteams en het MT gecoacht, de ondersteunende diensten begeleid en samen met de organisaties tools ontwikkeld om de ingezette beweging te bestendigen en te verstevigen. 

Klik hier voor meer informatie over zelforganisatie

 

 

Welzijn 

Teamcoach zorg en welzijn Kleurrijk Decido

Download het gratis eBook

Een toekomstbestendige strategie voor zorg en welzijn.

Welzijn

Reggedok strategie Decido

Reggedok – Strategie

Reggedok wilde de strategie van de organisatie concreet en communiceerbaar maken. Het maken van keuzes tijdens de sessie was belangrijk, maar ook een strategie die ervoor zorgt dat medewerkers duidelijke keuzes kunnen maken. Een van onze medewerkers heeft dit traject begeleid. Resultaat was een concrete strategiekaart voor de komende 2 jaar en achterliggend een inspirerend strategieverhaal over de organisatie en de gemaakte keuzes.

Klik hier voor onze aanpak van strategie

 

Patyna – Kwaliteit in control

Patyna heeft zich vrijwillig aangesloten bij Waardigheid en Trots op Locatie. Elke locatie heeft door middel van een scan met vragenlijsten inzicht gekregen in de status op de 8 thema’s van het kwaliteitskader. Op basis hiervan is coaching ingezet op de gewenste locaties. Een van onze medewerkers heeft op strategisch niveau een plan van aanpak geschreven voor de organisatie en door middel van coaching en advies hier met de medewerkers uitvoering aan gegeven. Resultaat is dat de organisatie grote stappen heeft gezet op alle 8 thema’s en goed in control is op kwaliteit, medewerkers en financiën.

Klik hier om meer te lezen over teamontwikkeling

 

Patyna

Patyna Kwaliteitstraject Decido

Duurzaam ondernemen begint bij de missie

Duurzaam ondernemen is werken vanuit je missie aan maatschappelijke impact.

Straatkranten – Strategie

De Nederlandse erkende straatkranten kampten allen al jaren met teruglopende oplagen en inkomsten. Decido heeft de kranten van Amsterdam, Utrecht en Den Haag / Rotterdam begeleid bij het aangaan van een formele samenwerking gericht op het minimaal kostendekkend krijgen van de kranten. Het resultaat is een straatkrant met een gezamenlijk katern en een gedeelte met regionale content, die op één plek wordt gedrukt. Als gevolg van deze samenwerking zijn de kosten sterk gereduceerd en zijn de straatkranten kostendekkend.

Klik hier om meer te lezen over onze aanpak van strategie

 

MO Den Bosch Medezeggenschap

De OR van MO Den Bosch is een bestaande OR die graag op een andere manier de samenwerking met het bestuur aangaat. Decido heeft hen begeleid op weg naar een OR 3.0 , met behulp van Management Drives en bij de uitwerking van een visie op medezeggenschap wat past bij de organisatie. De OR heeft een concreet werkplan met concrete doelen op resultaatgebieden. De uitvoering van het werkplan monitoren we met elkaar. Decido sluit twee keer per jaar aan bij de vergadering en bespreekt dan met de OR op basis van casuïstiek de voortgang van het werkplan en samen reflecteren we op de ontwikkeldoelen van de OR als team. Daarmee is deze OR op weg naar OR 3.0.

Hilrieke Nauta Decido Sociaal Domein Zorg Sil
Peter Sijtsma Decido Sociaal Domein Zorg Sil
Kitty Valk Decido Sociaal Domein Zorg Sil
Marcel Kruger Decido
Floortje van der Linden Decido Sociaal Domein Zorg Sil
Erwin Jonkeren Sociaal Domein Zorg Sil
Merlijn Gillissen Decido Sociaal Domein Zorg Sil
Olga Sprong Decido Sociaal Domein Zorg Sil

Met passie en expertise ondersteunen wij u!

Meer weten?

Wilt u iets weten over een van onze trajecten of cases? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. Wij luisteren ook graag naar uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact op met Merlijn Gillissen

Merlijn Gillissen Decido Sociaal Domein Zorg Sil

Zit u midden in een proces van verandering, strategie of bent u op zoek naar een projectleider die u tijdelijk ondersteunt bij een implementatie?

Dan kunnen we u wellicht helpen! Met expertise en ervaring in de zorg geven we net even dat zetje dat nodig kan zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons voor een kennismakingsgesprek.

Naam(Required)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden