Werken vanuit intrinsieke motivatie levert meer impact

Waardegedreven organisatie

Je wilt als organisatie een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat doe je vanuit een maatschappelijke opdracht (overheidsinstantie, zorginstelling, etc.) of vanuit een intrinsieke drive om met jouw product of dienst de wereld een stuk mooier te maken. Jouw organisatie heeft daarom vast een missie en visie. Maar is deze echt waardegedreven? Zijn de waarden scherp benoemd? En wat is dit anders dan alleen MVO? Is er in de strategie een duidelijke link tussen wat jouw organisatie doet en welke impact het nastreeft? Wij helpen organisaties om meer waardegedreven te worden en de relatie tussen waarden en MVO expliciet te maken.

Het probleem

Er is bijna geen enkele organisatie die niet bezig is met ‘iets van’ MVO. Sommige organisaties zullen dit doen vanwege een externe motivator, zoals wetgeving of risicomanagement. Anderen zien het als kans of iets wat je behoort te doen. In alle gevallen is het nog best een puzzel om de zaken die je doet op een goede en logische manier te verweven in de bedrijfsstrategie. 

Om hierin te versnellen is het eerst zaak om goed stil te staan bij de missie, visie en kernwaarden van jouw organisatie. Als je deze op een duidelijke en passende manier hebt geformuleerd, dan wordt de puzzel weer een stukje makkelijker. Maar dan ben je er nog niet. Wat je wilt is een haalbare ambitie met doelstellingen die passen bij jouw organisatie. Die vertaalslag is cruciaal, anders blijft wat je doet een papieren exercitie. Vervolgens wil je resultaten zien, zodat iedereen gemotiveerd blijft en die je continu blijft toetsen aan ‘draagt dit echt bij aan onze missie?’ Een continue dialoog en bijsturing zorgen er vervolgens voor dat je op koers blijft.

Hoe wij het aanpakken

Whats In A Name

Start with Why

Een duidelijke missie is cruciaal. Voor medewerkers belangrijkwant dan weet je waar je aan bij kunt dragen. Voor de organisatie belangrijk omdat dit de toetssteen blijft: doen we de juiste dingen?

Leiderschap

Ambities in kaart

Om echt aan de slag te gaan zijn een gezonde ambitie en haalbare doelstellingen cruciaal. Deze moeten in samenhang zijn met elkaar en op een logische wijze in de bedrijfsstrategie passen. Visueel aantrekkelijk maak je het met een strategiekaart.

Randvoorwaarden Op Orde

Dialoog voor bewustwording

Het meest belangrijke als je aan de slag gaat met nieuwe doelstellingen is een continue dialoog hierover, omdat je dan toetst of je nog met de juiste zaken bezig bent. Draagt dit wel bij aan de missie van de organisatie of moeten we bijsturen? Cijfers en KPI’s ondersteunen om de dialoog te voeren, maar de echte verandering vindt plaats door bewustwording.

Onze visie: de waardegedreven organisatie staat nooit stil

Een waardegedreven organisatie is een organisatie die goed heeft stil gestaan bij de missie, visie en kernwaarden van de organisatie. Deze worden continu onder de aandacht gebracht. Bij de vorming van de meerjarenstrategie, bij de totstandkoming van de ambities en doelstellingen en bij de sturing binnen de organisatie. Dit voorkomt dat de missie en visie een papieren exercitie blijven, maar dat iedereen binnen de organisatie weet wat hij/zij bij kan dragen en deze doorleeft worden. Resultaten worden met elkaar gedeeld en door een continue dialoog in en buiten de organisatie worden nieuwe ideeën gehoord en wordt er voortdurend geleerd op hoe het nog beter kan.

Een waardegedreven organisatie die hier serieus mee bezig is staat dus nooit stil, maar kijkt altijd intern en extern naar waardegedreven groeimogelijkheden. Zo daag je je medewerkers uit in een omgeving waarin flexibiliteit en groei vaste waarden zijn, los van de kernwaarden.

Start with Why

Grote transities zoals de ‘invoering’ van zelforganisatie alleen integraal kunnen worden vormgegeven. Dus niet alleen aandacht voor de zorgteams, maar voor alle geledingen binnen de organisatie. Betrek mensen bij de verandering die het met zich meebrengt. Want voor iedereen verandert de insteek van het werken fundamenteel.

Het vraagt een ander soort leiderschap, niet alleen in het middenkader, maar juist ook vanuit de Raad van Bestuur en het MT. Vragen zoals: waarom willen we zelforganisatie invoeren? Wat is onze visie op de rol van een teamregisseur of teamcoach? Hoe loopt de lijnverantwoordelijkheid? Wat is de rol van de ondersteunende diensten? Dergelijke vragen zullen eerst fundamenteel doorgesproken worden voordat je kunt beginnen aan een ingrijpend verandertraject. Wij begeleiden deze gesprekken met respect voor de bestaande cultuur en de leiderschapsstijlen van de managers. Met duidelijke bedoelingen en kaders kun je het verandertraject beter aan.

eBook: In vijf stappen naar een waardegedreven organisatie

Heb je je missie en visie scherp en hoe zet je dit om in haalbare en uitdagende doelstellingen? Begin met the Why, doe het samen met anderen en houd het behapbaar. Lees er alles over in ons nieuwe eBook

Betrekken van Stakeholders: materialiteit

Peter Procesworkshop Present Zelforganisatie Scaled

Hoe betrek je stakeholders op een laagdrempelige manier?

Nienke legt het graag uit

Als organisatie is het best spannend om aan de slag te gaan met nieuwe zaken. Dan ben je misschien eerder geneigd het zelf te willen doen, voordat je anderen betrekt. Weet dat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, want er zijn al heel veel goede voorbeelden te vinden in uiteenlopende sectoren. Ook kan je expertise van buiten halen door met stakeholders om tafel te gaan en het over jouw bijdrage en impact te hebben.

Je kunt vragenlijsten uitzetten en de dialoog aangaan. Zo haal je niet alleen meer kennis naar binnen, maar zorg je ook dat jouw impactvolle strategie gedragen is door medewerkers, cliënten en/of klanten, leveranciers en andere organisaties die voor jou van belang zijn. Je kunt de uitkomsten van de interne en externe dialoog verwerken in een materialiteitsmatrix, waarmee je inzichtelijk maakt met welke zaken je aan de slag gaat als organisatie. Zo creëer je meteen een stok achter de deur voor jezelf, want hierover moet je natuurlijk wel (geïntegreerd) blijven rapporteren.

Waardegedreven missie gaat verder

Iedere organisatie heeft een missie. Maar is die ook echt waardegedreven. Wat is het verschi en hoe herken je een echte goede missie? Lees de blog van Merlijn

Waardegedreven leiderschap

Wellicht de moeilijkste vraag bij zelforganisatie is de rol van de teamcoach of teamregisseur. Wat moet zij doen: coachen of leidinggeven? Valt zij zelf hiërarchisch onder een locatie- of gebiedsmanager? De praktijk is niet zwart-wit. Teams maken een ontwikkeling door en binnen die ontwikkeling horen verschillende vormen van ondersteuning en leiderschap. Soms valt een team terug in zijn ontwikkeling en is nabije aansturing nodig om het vertrouwen te herstellen. Een ander team redt zich prima en daar volstaat coaching. Dit vraagt om situationeel leiderschap en het aanvoelen wanneer je een team ‘los kan laten’ en wanneer je ‘er dichter op’ moet zitten. Met onze module over leiderschap bepalen we samen met het team en de zorgmanager wanneer je welke stijl kunt inzetten.

zelforganisatie Decido

Kunnen teamcoaches tegelijk coachen en sturen?

Merlijn geeft graag zijn visie hier op

Waarde en drijfveren: hoe hangt het samen?

Waarden en drijfveren zijn niet hetzelfde. Maar drijfveren helpen wel om een meer waardegedreven organiatie te worden. Drijfveren beschrijven ook de cultuur van de organisatie en geven richting aan gedrag en handelen. Daarom nemen we dit instrument graag mee in onze aanpak. Meer weten over drijfveren?

.

Waardegedreven organisatie: ervaar het zelf

Staat jouw organisatie aan de vooravond van een missie en visie traject of loopt het traject misschien niet zoals verwacht? Meld je aan voor een rondetafelsessie waarin we in gesprek gaan met meerdere maatschappelijke organisaties die tegen (veelal) dezelfde problemen aanlopen. We delen ervaringen, leren van elkaar en gaan met een aantal concrete tools mee naar huis.

Onze trainingen en masterclasses worden zowel incompany gegeven als via open inschrijving. Ze duren een 2-4 uur, meestal van 14:00 uur tot 17:00 uur. 

Zelforganisatie: één grote impasse!

Het gaat niet goed met de populariteit van zelfsturing. Olga verklaart waarom en biedt een perspectief hoe het wel zou kunnen werken! Lees haar blog.

Waar zijn we actief?

Zorg Blurry Small

Zorg & Welzijn

Eigen regie bij cliënten en medewerkers versterken. Samenwerking en innovatie stimuleren om tot betere zorg te komen.
gemeenten

Gemeenten & Provincies

Duidelijke service aan burgers. Zinvolle investering in lokale projecten. Samenwerking met partners in de regio.
Andere Sector Blurry Small

Toezicht & Onderzoek

Verbeteren van gewenst maatschappelijk gedrag. Transparante besteding van middelen. Innovaties die er toe doen.

Met andere organisaties sparren over hun ervaringen? Wij organiseren regelmatig kennissessies. Schrijf je in

Andere diensten

Zelforganisatie gaat over een andere manier van besturen van teams. Het moet aansluiten bij missie, visie en strategie. Lees hoe wij u helpen met de juiste richting en grip houden op zelfsturing.

Masterclass Strategy Map1 600x500 Blur

Bepaal de juiste richting

Een verandering heeft een duidelijk verhaal nodig. Zelforganisatie staat niet op zich. Het start vanuit het hogere doel van de organisatie en biedt een inspirerende visie waar we gezamenlijk voor gaan. En een duidelijke strategie hoe daar te komen. En hoe zelforganisatie daar een rol in kan spelen.
Masterclass Strategy Map1 600x500 Blur1

Grip op de verandering

Een organisatie in beweging kan ook uit de bocht vliegen als je niet oppast met zelforganisatie. Sturen op operationele resultaten en sturen op de verandering zijn twee kanten van dezelfde medaille. Wij begeleiden organisaties met grip houden op zowel de dagelijkse activiteiten als de ingezette verandering naar zelforganisatie.

Even sparren?

Wilt u eens verkennen hoe wij u kunnen helpen met een waardegedreven missie en visie? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. We denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact op met Nienke Leenstra of Merlijn Gillissen.

Mail

Meer Mail

Bel

Call455

WhatsApp

Whatsapp
Peter Sijtsma