Veranderen in de juiste richting
in het juiste tempo

De Decido methodologie

“Het implementeren van de strategie lukt niet”. “De organisatie is niet in staat te veranderen”. “De organisatie krijgt plannen niet goed uitgevoerd”. “Er is weerstand in de organisatie”. Allemaal herkenbare kreten van frustratie en machteloosheid. Toch ook niet verrassend, want veranderen is complex. Het gaat om het in beweging krijgen van de organisatie, van teams en van mensen. Op weg naar een gedragen doel. Het gaat om beweging in de juiste richting waarbij tempo van beweging ook een belangrijke factor is. Zo is ons model voor strategie en veranderingen tot stand gekomen.

Onze visie op veranderen

Organisaties bewegen niet. Het zijn de medewerkers in de teams die uiteindelijk het verschil maken. En de meeste medewerkers hebben helemaal geen weerstand om te veranderen, maar wel om veranderd te worden! Onze overtuiging en ervaring is dat strategie echt goed geïmplementeerd wordt als medewerkers weten welke richting de organisatie kiest en waarom, zich betrokken voelen bij de manier waarop het traject wordt ingezet en zelf actief kunnen bijdragen aan die verandering.

Onze aanpak bestaat uit het verbinden van teams aan organisatiedoelen. Het legt verbinding tussen de WHY van de verandering en de HOW, WHAT en WHO van de verandering.

Een duidelijke WHY

Als organisatie heb je een duidelijke WHY. Daarmee weet je voor wie je het doet en waarom. Het vertelt waarom je maatschappelijke relevantie hebt en welke impact je wilt maken.

De WHY gaat over missie en visie: waar sta je voor en waar ga je voor? Het verbindt verleden, heden en toekomst. En het maakt duidelijk wat je maatschappelijke ambities zijn. Een goede (verander)strategie is altijd gekoppeld aan de missie en visie van een organisatie. En het gaat verder dan de WHY, want het geeft ook een concreet doel aan: de ambitie van de organisatie waar deze over een aantal jaar wenst te zijn.

Een duidelijke WHY verbindt medewerkers met de organisatie om samen te werken aan meer maatschappelijke impact. Vanuit gezamenlijke waarden kijken we naar draagvlak voor de verandering.

 

Decido model Start with WHY
Zonder een goede WHY en ambitie zijn medewerkers niet geworteld en begrijpen ze niet waarom de verandering noodzakelijk is. Onze rol is om medewerkers de missie, visie en strategie te laten doorleven, zodat er een gedragen aanpak ontstaat.

Download het eBook over onze aanpak

Lees hoe de krachten impact hebben op het succes van de verandering

Beweging creëren

Decido model

Onze rol is teams te begeleiden in bijvoorbeeld de beweging naar meer zelforganisatie, sterkere medezeggenschap en het management een ondersteunende rol in plaats van een dwingende rol te laten spelen.

Organisaties bewegen niet, het zijn de medewerkers in de teams die daar voor zorgen. Een perspectief en een duidelijke richting geven aan medewerkers en teams is niet genoeg om in beweging te komen. Daarvoor is vertrouwen nodig, de wil en ruimte om te kunnen veranderen. Beweging ontstaat als medewerkers gemotiveerd zijn om te willen en te kunnen ontwikkelen. Als ze zelf concrete acties kunnen doen om bij te dragen aan meer maatschappelijke impact. En als randvoorwaarden, zoals budget, tijd en opleidingen goed geregeld zijn.

Onze aanpak is er op gericht om vanuit het management deze voorwaarden goed in te regelen, zodat medewerkers daadwerkelijk invloed hebben op hun eigen handelen. En zodat hun invloed op het veranderproces groter wordt. En zodat ze eigenaar worden van de nieuwe strategie.

 

Waar zijn we actief?

Langdurige zorg - Decido

Langdurige zorg

Eigen regie bij cliënten en medewerkers versterken. Samenwerking en innovatie stimuleren om tot betere zorg te komen.

Welzijn sociaal domein Decido

Welzijn

Versterken van de sociale basis. Begeleiden van strategische samenwerking en allianties om het aanbod zo goed mogelijk te organiseren.

Gemeente - Sociaal domein - Decido

Gemeenten en sociaal domein

Duidelijke service aan burgers. Zinvolle investering in lokale projecten. Faciliteren van samenwerkingsverbanden.

Schrijf je in en ervaar het zelf!

Meer over onze aanpak

Onze methodologie vertrekt vanuit de basis dat u zelf de verandering vormgeeft: er is veel wat u zelf kunt of zelf moet doen. Wij gidsen u tijdens de verandering en zorgen dat het proces goed blijft verlopen.

Veranderkracht

Veranderkracht

De meeste veranderingen lukken niet door ofwel een onduidelijke richting ofwel door gebrek aan veranderkracht. Gedurende het traject kijken we samen met u voortdurend naar de veranderkracht van uw organisatie en wat er nodig is om de beweging gaande te houden.

Management drives

Management drives

Veranderen vraagt intrinsieke motivatie en medewerkers die in hun kracht staat of gezet worden. Wij gebruiken de methodiek van Management Drives om teams inzicht te geven in hun veranderkracht. Daarbij kijken we naar waar energie ontstaat en waar het binnen het team aan ontbreekt.

Leiderschap

Leiderschap

Het leiden van een verandering in moeilijke tijden vergt moed, lef en kwetsbaarheid. Wij hebben in het verandertraject veel aandacht voor het ‘veranderteam’: zij die de verandering in goede banen mogen leiden. Het veranderteam is (juist) niet hetzelfde als het management team, en vraagt specifieke leiderschapscompetenties.

Even sparren?

Wilt u even sparren over onze veranderaanpak? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. Wij luisteren graag naar uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact op met Merlijn Gillissen.