Datagedreven inzicht,
mensgedreven resultaat

Toezicht en onderzoek

Een vrije markteconomie vraagt om instanties die zich bezighouden met goed toezicht. In bank- en verzekeringswezen, de zorg, de energiesector. De verdergaande digitalisering stelt uitdagingen op het gebied van privacy en cybermisbruik. De mondialisering brengt partijen op de Nederlandse markt die soms moeilijk te controleren zijn. Ook instituten in toezicht en onderzoek merken deze veranderingen. Internationale samenwerking en gegevensuitwisseling zijn cruciaal in deze context. Hoe kunnen we enerzijds meer datagedreven worden, maar het menselijk gedrag niet uit het oog verliezen?

Digitale transformatie

De grootste veranderingen van deze eeuw zijn de verdergaande digitalisering en de klimaatverandering. Daardoor ontstaan er nieuwe diensten, nieuwe toetreders, nieuwe toepassingen. Innovaties gaan heel hard het brengt constant nieuwe vraagstukken met zich mee als het gaat om privacy, cybercriminaliteit en regulering. De vraag is hoe we oog houden voor een kwetsbare groep mensen in de samenleving die slachtoffer worden van malafide praktijken. En hoe we de lange termijn duurzaamheid kunnen verbeteren met nieuwe technologieën. Wij willen instellingen op gebied van toezicht en onderzoek ondersteunen bij effectief beleid die een eerlijke en duurzame samenleving mogelijk maken. Door juist te starten met menselijke waarden en niet met gegevens. Door interne samenwerking en kennisdeling te stimuleren. En vanuit menselijk perspectief te kijken naar datagedreven patronen en gedrag.

Focus op maatschappelijke waarde

Eerlijke kennisdeling en goed toezicht dragen bij aan een betere samenleving. Maar het mag niet vervallen in number-crunching en kunstmatige intelligentie alleen. Er is altijd een maatschappelijk doel. Een hoger doel waarom toezicht gehouden wordt. Of waarom bepaald onderzoek nodig is. De techniek is slechts een middel om tot inzicht te komen.

Die essentie mag niet uit het oog verloren worden. Want medewerkers zoeken naar zingeving en het leveren van toegevoegde waarde. Hoog opgeleide kenniswerkers zoeken juist naar uitdagende vraagstukken die maatschappelijk relevant zijn. Hoe duidelijker je als organisatie aangeeft waar je voor staat, hoe aantrekkelijker je bent als werkgever.

Wij begeleiden toezichthouders en onderzoeks-instellingen met het formuleren en communiceren van een duidelijke visie met focus op maatschappelijke waarde. 

Toezicht en onderzoek Decido

Een duidelijke strategie gekoppeld aan het hoger doel? Wij zorgen dat de strategie voor iedereen duidelijk is.

eBook: de Waardengedreven organisatie

Hoe word je een waardengedreven organisatie waarbij onderzoek samenvalt met maatschappelijke relevantie? Hoe zorg je daarbij voor een duidelijke focus? Binnenkort verschijnt ons nieuwe eBook. Vraag nu alvast aan, dan krijg je hem automatisch toegestuurd.

De professional in zijn kracht

Veranderkracht 1

Wij begeleiden kennisintensieve organisaties met teamontwikkeling en samenwerking.  Zo werken professionals beter samen op inhoud en proces.

Medewerkers in de sector toezicht en onderzoek zijn vaak hoog opgeleid en zeer autonoom. Ze hechten waarde aan vrijheid en zelfstandigheid. Ze worden gedreven door hun vakexpertise en ervaren hiërarchie soms als lastig: zij zijn immers de expert!

En tegelijkertijd zitten er grote verschillen in persoonlijkheid. Samenwerking op inhoud is voor sommige onderzoekers echt niet voldoende om tot een goed resultaat te komen. Het proces is ook erg belangrijk. En juist bij multidisciplinaire teams is het onderkennen van de verschillende persoonlijkheden een cruciale factor.

Het managen van deze professionals is dus een vak apart. Hoe geef je leiding aan deze individuen? Hoe zorg je voor duidelijke kaders waarbinnen professionals zichzelf kunnen ontwikkelen? Hoe bevorder je samenwerking binnen een team van experts? Hoe zet je de professional in zijn kracht?

Met Management Drives helpen wij een gemeenschappelijk taal te definiëren die de zachte factoren van samenwerking concreet en meetbaar maakt. Zo krijgen professionals over en weer inzicht in elkaars drijfveren. Kijk ook op managementdrives.com

Harde en zachte factoren bij toezicht en onderzoek?

Lees hoe je met Management Drives en de kleuren meer inzicht krijgt in harde en zachte factoren van samenwerking.

Datagedreven inzichten

Gegevens vormen een belangrijke grondstof voor kennisintensieve organisaties. Op basis van grote hoeveelheden data kun je patronen herkennen en inzicht krijgen in achterliggend gedrag en van beoogde effecten. Maar het is soms ook zoeken naar een speld in een hooiberg. Daarom is het formuleren van duidelijke onderzoeksvragen een kritieke succesfactor. Weet je waar je naar op zoek bent? En weet hoe je de resultaten krachtig en overzichtelijk kunt presenteren?

Een goed verhaal is toch iets anders dan een berg standaardrapportages of een project voortgangsrapportage. Datagedreven onderzoek vergt de competentie om een berg gegevens om te zetten in visueel aantrekkelijke en op maat acties. Dat vraagt om een combinatie van overtuigende data én overtuigingskracht. Iets wat niet iedere onderzoeker van nature heeft.

48221
Wij zijn expert in het maken van krachtige visualisaties en ijzersterke verhalen op basis van grote hoeveelheden data. Niet de technologie maar de mens staat centraal. Wij analyseren niet alleen, wij vertalen de uitkomsten naar kernboodschappen voor beleid.

Lees hoe je digitale transformatie aanvliegt!

Samenwerking in de sector

Investeren In De Relatie
Het aangaan van langdurige samenwerking met onder toezicht staande instellingen, met de overheid en met andere kennisinstituten, vraagt om een visie op samenwerking. Vooral als er soms tegengestelde belangen zijn.

Toezichthouders werken nauw samen met de organisaties waar ze toezicht op houden en met andere toezichthouders. En onderzoeksinstellingen hebben niet de middelen en expertise in huis om alles zelf te doen. Het dwingt organisaties zich af te vragen waar hun toegevoegde waarde ligt en waar ze beter kunnen samenwerken met anderen. Dat vraagt om vertrouwen in de samenwerkingspartner. En het helpt als de samenwerkende partijen een gemeenschappelijk kader en visie hebben.

Samenwerking over de muren van eigen organisatie heen vergt bij uitstek vertrouwen hebben in de ander. Hoe geef je structureel vorm aan vertrouwen en samenwerking zonder je eigen identiteit op te geven? Wat is er nodig om echt elkaars kwaliteiten te benutten. Hoe laat je niet alleen de procedures spreken, maar verbind je inhoud aan proces en de relatie?

Wij begeleiden organisaties in dynamische en complexe situaties van strategische samenwerking en bij alliantievorming. Als onafhankelijk procesbegeleider kunnen we adviseren en luisteren naar de verschillen en overeenkomsten.

 

Lees het eBook met de vijf succesfactoren van strategische allianties

Hoe wij uw organisatie begeleiden

Wij geloven dat professionals intrinsiek gemotiveerd zijn om onderzoek te doen. De organisatie dient zo ingericht te worden dat zij hun werk optimaal kunnen doen. Daartoe begeleiden wij vooral het management om hun rol als leider van een kennisintensieve organisatie optimaal te pakken.

Strategische Focus

Veranderaanpak

Onze veranderaanpak integreert harde en zachte factoren van strategie. Het combineert ‘de maatschappelijke opdracht’ met culturele waarden in de organisatie. Door te focussen op maatschappelijk bijdrage brengen we focus aan.
Veranderkracht 1

Veranderkracht

De meeste cultuurveranderingen lukken niet door ofwel een onduidelijke noodzaak ofwel door gebrek aan veranderkracht. Gedurende het traject kijken we samen met u voortdurend naar de veranderkracht van uw organisatie en wat er nodig is om urgentie van samenwerking te vergroten.
Leiderschap

Veranderteam

Het leiden van professionals vergt dienstbaarheid, kwetsbaarheid en inspiratie. Wij hebben in het verandertraject veel aandacht voor het ‘veranderteam’: zij die de verandering in goede banen mogen leiden. Het veranderteam is (juist) niet hetzelfde als het management team, en vraagt specifieke leiderschapscompetenties.

Meer weten?

Wilt u weten welke ervaringen wij hebben bij toezichtsinstellingen en onderzoeksbureaus? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. Wij luisteren ook graag naar uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact op met Merlijn Gillissen.

Oscar Timmers Bedrijfsfotografie 22042016 DSC0172 High Res 1