Eindelijk een duidelijke strategie

Richting bepalen

Het succesvol uitvoeren van de strategie ligt bij teams en medewerkers. Zij zijn het die de doorslag geven en hun gedrag bepaalt de werkelijke verandering. De rol van het management is om de juiste strategische richting te bepalen en te zorgen dat alle medewerkers binnen de organisatie deze strategie kennen, dat er draagvlak is voor de verandering en dat elke medewerker weet hoe hij of zij kan bijdragen aan die strategie. Dat iedereen zegt: “Eindelijk een duidelijke strategie!”

eBook: Strategy Map:
Eindelijk een duidelijke strategie

Kennissessie Strategie
Hoe communiceer je?

Blog: Waardegreven missie gaat verder

Het probleem

De meeste medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan maatschappelijke impact. Zij willen hun steentje bijdragen. Maar al te vaak weten zij niet precies waar de organisatie nu echt voor gaat of staat. De strategische richting is onduidelijk of er worden gewoonweg geen keuzes gemaakt. Dat motiveert niet en de betrokkenheid en loyaliteit vermindert. Wij begeleiden organisaties bij het tot leven brengen van strategie. Van het (her)benoemen van missie en visie tot aan medewerkers bijeenkomsten over de strategische koers. Onze missie is het verankeren van missie en strategie bij alle teams!

Hoe wij het aanpakken

Missie

Missie en visie

Een strategie kan niet zonder een fundament van de organisatie: de missie en waarden. Zonder een hoger doel en moreel kompas is strategie zinloos.
strategiekaart

De strategiekaart

De strategiekaart zorgt voor duidelijkheid en samenhang op 1 A3tje. Het toont het verhaal van de missie en strategie in beelden en woorden.
strategische dialoog

Strategische dialoog

Met de strategiekaart start de doorvertaling naar afdelingen en teams. Dialoogsessies maken de strategische richting tastbaar voor elke medewerker.

Onze visie: Begin met het hogere doel

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea”.

Een goede strategie begint met de vraag waar je naar verlangt. Wat je als organisatie wilt bereiken en waarom dat er toe doet. Wat is het hogere doel van de organisatie? Waar draag je als medewerker aan bij? Wij geloven dat het bepalen van de juiste richting begint met het verbeelden en verwoorden van dat hoger doel. Dat verbindt en inspireert medewerkers om er samen voor te gaan. Een goede strategie beschrijft concreet en duidelijk hoe teams kunnen bijdragen aan dat hoger doel.

Start with Why

Iedere organisatie weet wat het maakt of levert. De producten zijn wel helder gedefineerd. Maar waarom kiezen klanten voor úw organisatie? Waarom willen medewerkers bij u werken? Waarom is wat uw organisatie doet maatschappelijk relevant? Wat onderscheidt uw organisatie van al die andere organisaties? Als het beantwoorden van deze vragen lastig is, is de “WHY” van uw organisatie niet duidelijk genoeg.

Wij begeleiden organisaties bij het (her)definiëren van missie, visie en waarden. Daarmee geven we woorden aan de bestaande en gewenste identiteit. Wij doen dit door met management én medewerkers in gesprek te gaan over hun dromen, hun visie en wat nodig is om elke dag met plezier naar je werk te gaan. Een heldere visie over maatschappelijke impact is het inspirerende resultaat. En direct ook een goed vertrekpunt voor een heldere strategie!

Start with why

Wil je ook starten met de WHY van jouw organisatie?

Klik dan hier

Richting bepalen in een strategische alliantie

Sommige organisaties zijn afhankelijk van ketenpartners of samenwerkingspartners om hun strategie te realiseren. Dan is een andere aanpak noodzakelijk. Hoe meer partijen er bij betrokken zijn, hoe complexer het wordt. En meer dan 60% van de strategische allianties mislukken. Wij begeleiden organisaties zoals gemeenten en provincies, maar ook aanbieders in het sociaal domein met strategische samenwerking via Allianties

De Strategiekaart

strategiekaart

Wilt u ook een duidelijke visuele strategie?

Klik dan hier

Heeft u moeite om uit te leggen wat de strategische richting van uw organisatie is? Weten de medewerkers wat de doelen voor de komende jaren zijn? En weten ze waarom bepaalde veranderingen nodig zijn?

Slechts 1 op de 5 medewerkers kan de strategie duidelijk verwoorden. Onze collega’s begeleiden uw organisatie in het helder formuleren van concrete doelen en een duidelijk verhaal. Het resultaat is overzichtelijke strategiekaart die vanuit missie en visie vertelt welke strategische richting de organisatie de komende jaren voor ogen heeft. Met deze kaart spreekt iedere manager dezelfde taal en vertelt elke manager en teamleider hetzelfde verhaal.

Workshop Strategie Kaart Maken

Wil je ook een heldere strategie? Schijf je dan in voor onze workshops over het ontwerpen en visualiseren van een strategiekaart. Je leert welke vragen je moet stellen en hoe je werkt aan een goede vorm.

Resultaatgerichte afdelingsplannen

Hoe weet een medewerker of hij of zij van waarde is voor de strategische richting? Hoe kan een medewerker bijdragen aan de strategie? Wat kan een medewerker het beste doen om meer impact te maken? Wanneer doet hij of zij het goed?

De bijdrage van teams en afdelingen kan worden vergroot door duidelijke doelstellingen te definiëren op niveau van afdelingen en teams.  Doelen die in lijn zijn met de strategische richting van de organisatie. Zo versterken afdelingen elkaar en verbetert de samenwerking. Wij helpen teams om in drie stappen doelen en acties te bepalen. Met simpele formats en heldere instructies gaan teams zelf aan de slag om hun bijdrage aan het maatschappelijk resultaat te beschrijven. Doordat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het definieren van doelen, is de kans dat ze gehaald worden vele malen groter!

Leefkringhuis 1

Meer weten over onze aanpak en resultaten?

Klik hier

Case: Resultaatgericht sturen bij de Provincie

Provincie Flevoland heeft een ontwikkeltraject doorlopen waarbij afdelingen geleerd hebben hoe ze resultaatgerichte afdelingsplannen kunnen opstellen.

Scenariodenken

Scenariodenken

Wilt u ook klaar zijn voor de onzeker toekomst?

Klik dan hier

Hoe bepaalt u de juiste richting in tijden van grote onzekerheid? Hoe gaat uw organisatie om met de gevolgen van Corona? Wat betekenen digitalisering en de anderhalve meter samenleving voor de manier van samenwerken?

Niemand weet exact wat de gevolgen zullen zijn. Maar dat betekent niet dat u er niet over kunt nadenken. Met scenario denken en scenario analyses helpen wij organisaties om zich voor te bereiden op mogelijke toekomstsituaties. Niet om te voorspellen, maar om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op onzekerheden en risico’s. Met scenario denken bent u mentaal voorbereid voor een volgende crisis of kans. En het is een uitstekende manier om als management team van elkaars inzichten te leren!

Webinar: Voorbereiden op de toekomst na Corona

Hoe gaat u met uw organisatie om met de onzekerheid van Corona>? Of het nu goed of moeilijk gaat, de toekomst blijft onzeker. Neem gratis online deel aan het webinar “Scenario denken in een post-Corona tijdperk”

Strategie-games

U heeft een strategie uitgedacht. En nu wilt u deze strategie ook echt tot leven brengen bij uw medewerkers. Zodat ze dagelijks de juiste keuzes maken in lijn met de strategie. Maar in de praktijk zijn keuzes soms niet makkelijk, er zijn altijd tegengestelde belangen of beperkingen in tijd of budget.

De meeste organisaties besteden veel tijd aan het beschrijven van hun strategie in beleidsdocumenten, maar besteden bijna geen tijd aan het overbrengen van de strategie op medewerkers.  Dan vindt het management het soms raar dat medewerkers aangeven niet echt betrokken te zijn bij de strategie.

Wij begeleiden medewerkers en teams om een ‘kompas’ te ontwikkelen via dialoogsessies en strategie-games. Door praktijkgerichte dilemma’s te bespreken en strategische keuzevraagstukken te simuleren, brengen we strategie op lichtvoetige manier bij de medewerkers. Zo wordt strategie leuk en begrijpen medewerkers waarom bepaalde keuzes gemaakt worden!

Strategiegames

Lees meer over de kracht van een management game

Klik hier

Management game in de praktijk: het dilemmaspel van Achmea

Medewerkers van Achmea spelen tijdens hun onboarding een dillemaspel met elkaar over de waarden en het hoger doel van Achmea. Een leuke en leerzame manier om de strategie te doorleven en kernwaarden in praktijk te brengen

Waar zijn we actief?

zorg en welzijn

Zorg & Welzijn

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is een sterk en inspirerend verhaal dé manier om nieuwe medewerkers te vinden en te binden. Lees onze aanpak voor zorg- en welzijnsorganisaties.
gemeenten

Gemeenten & Provincies

De noodzaak tot samenwerking is groter dan ooit. Met een heldere strategie verbind je externe partners binnen een samenwerkingsverband.
Andere Sector Blurry Small

Toezicht & Onderzoek

Er is altijd meer te doen dan er budget is. De strategiekaart brengt focus aan en verklaart strategische keuzes voor bepaalde onderzoeken of toezichtstrategieën.

Meer weten over onze aanpak en resultaten?

Andere diensten

Het kiezen van de juiste richting is de eerste stap. Maar richting zonder beweging geeft geen verandering. Zet uw organisatie in beweging en houd grip op de verandering.

Masterclass Strategy Map1 600x500 Blur

Creëer beweging in de organisatie

Een strategie op papier verandert niets in de organisatie. Het zijn de teams die voor beweging zorgen. Vanuit een duidelijke strategie begeleiden wij teams om duidelijke doelstellingen voor de afdeling te bepalen en meer eigenaarschap te nemen over hun bijdrage aan het doel van de organisatie. Lees hoe we dat doen.
Masterclass Strategy Map1 600x500 Blur1

Strategische Alliantie

Soms kan je je strategie niet binnen de muren van je eigen organisatie houden. Je bent voor het succes van de strategie afhankelijk van andere partijen in de regio. Strategische samenwerking met andere aanbieders en gespecialiseerde partijen is cruciaal. Lees hoe wij ondersteunen met het opzetten van een strategische alliantie.

Even sparren?

Wilt u eens verkennen hoe wij aankijken tegen uw strategisch vraagstuk? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. We denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact op met Merlijn Gillissen.

Oscar Timmers Bedrijfsfotografie 22042016 DSC0172 High Res 1