Strategisch adviseur voor directie en MT

De wereld van de zorg is continu in beweging. De krapte op de arbeidsmarkt in relatie tot de dalende tarieven maken het voor bestuurders, directieleden en managementteams om steeds de vraag te stellen of de juist koers nog wordt gevaren. Of de organisatiestructuur past bij de huidige marktomstandigheden en hoe er moet worden samengewerkt met collega instellingen in de regio.

“Maak vraagstukken beslisbaar”

Merlijn Gillissen | Partner

Strategisch adviseur zorg en welzijn?

Een ervaren organisatieadviseur van Decido helpt uw organisatie om wendbaar te blijven. Als sparringpartner zijn onze strategisch adviseurs de gesprekspartner van bestuur, directie of management op gebied van inhoudelijke vraagstukken in de zorg, kennen ze de uitdagingen en hebben een goed netwerk om bestuurders aan elkaar te verbinden om van elkaar te leren. Vanuit hun ervaring als (interim) manager weten ze wat het is om een verandering, fusie of reorganisatie door te voeren. En wat het betekent om moeilijke en complexe beslissingen te nemen. Ze staan het management bij door verfrissende inzichten, vindingrijke oplossingen en helpen complexe vraagstukken besluitbaar te maken.

Competenties van onze organisatieadviseurs

Onze strategisch adviseurs hebben de volgende standaard competenties:

  • Ze zijn inhoudelijk sterk en hebben goede analytische vaardigheden
  • Ze zien de hoofdlijnen en kunnen schakelen tussen strategie, beleid en operationele processen
  • Ze zijn creatief en kunnen out-of-the box meedenken
  • Ze zijn omgevingsbewust en zijn sensitief voor organisatiegevoeligheden
  • Ze kunnen goed communiceren met diverse belanghebbenden, zowel binnen als buiten de organisatie
Strategisch adviseur zorg en welzijn

Wat maakt onze strategisch adviseurs anders?

Wat onze strategisch adviseurs anders maakt, is dat ze allemaal ervaring hebben met projectleiding, leidinggeven, verandermanagement, omgaan met cultuur en weerstand en weten hoe ze mensen kunnen meenemen in een verandering. Ze zijn allemaal gecertificeerd met Management Drives, onze methodiek om te kijken naar de zachte factoren van verandering: cultuur, drijfveren van mensen en teamdynamiek. Het zijn adviseurs met ook (project)managent skills en ervaring als coach. U krijgt dus niet alleen een advies, maar onze strategisch adviseurs zorgen ook daadwerkelijk voor beweging in de juiste richting!

Organisatieadviseurs met focus op inhoud, proces en relatie

Advies geven vanuit de zijlijn is makkelijk. Maar advies geven dat je zelf ook moet kunnen implementeren is anders. Dan moet je kijken naar het proces (het hoe) en met wie je de verandering kunt en moet realiseren. Dan wordt de relatie ook belangrijk. Niet specifiek de relatie tussen de adviseur en de manager, maar ook over de interactie binnen het directie- of managementteam. Onze adviseurs kijken daarom altijd vanuit meerdere perspectieven (inhoud, proces en relatie) naar het vraagstuk en zijn zich ter dege bewust wat er nodig is om een strategie of verandering te implementeren. Als ‘trusted advisor’ van het management zijn onze strategisch adviseurs dus bezig om duurzame verandering voor te bereiden en het MT te coachen om de bijpassende leiderschapsstijl te hanteren.

 

Download het gratis eBook

Eindelijk een duidelijke strategie!

Marcel Kruger Decido

“Af en toe lachen om de weerbarstige realiteit”

Marcel Kruger | Partner

Organisatieadvies vanuit gelijkwaardigheid en met humor

Een advies van Decido betekent dat we samen kijken naar wat de organisatie nodig heeft en wat de organisatie aankan. Dan doen we vanuit een basis van gelijkwaardigheid. En met een gezonde dosis relativering en humor. In onze visie is het bedenken en in gang zetten van een nieuwe strategie een veranderingsproces met hobbels, een enkele tegenslag en succes. Dan kan je als team er maar beter samen voor gaan en af en toe lachen om de weerbarstige realiteit. Want uiteindelijk is de weg ernaartoe ook een onderdeel van de verandering.

Praktijk verhaal: GGD Haaglanden

De ambulancedienst van de GGD Haaglanden heeft een nieuwe strategie uitgedacht onder begeleiding van Decido. Onder het motto “Service met een plus” wil de ambulancedienst niet alleen goede basiszorg leveren, maar net dat stapje extra doen, waardoor de patiënten in hun (vaak stressvolle) situatie zich ook mentaal gesteund voelen. Bijvoorbeeld door te regelen dat de kat ook te eten krijgt. De nieuwe strategie is gevisualiseerd met een strategiekaart.

Praktijk verhaal: Het LSR

Het LSR is de afgelopen jaren sterk gegroeid, mede door het vertrouwenswerk voor cliënten in het kader van de CVP Wzd en organisatie brede groei van diensten. Daardoor was de organisatiestructuur niet meer in lijn met de omvang en met de strategie. In dialoog met diverse vertegenwoordigers van de organisatie zijn meerdere scenario’s ontwikkeld en is gekozen voor een nieuwe topstructuur. Hierdoor is Het LSR beter voorbereid op ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector en kunnen ze sneller inspelen op vragen van cliënten, klanten en cliëntenraden die lid zijn van het LSR, als ook intern betere begeleiding en ondersteuning aan medewerkers bieden. Decido heeft het hele traject begeleid.

Strategisch adviseur: Maak kennis met Merlijn

Merlijn is oprichter en strateeg van Decido. Al ruim 25 jaar begeleidt hij organisaties op gebied van strategie, inrichting en besturing. Hij heeft diverse reorganisaties en fusies begeleid en helpt directies en management met denken in scenario’s. Als ervaren Management Drives adviseur begeleidt hij ook teams op gebied van veranderbereidheid, cultuur en weerstandsmanagement. Zijn motto is “transitie met de menselijke maat” 

Strategisch adviseur Merlijn Gillissen Decido

“Transitie met de menselijke maat”

Merlijn Gillissen | Strateeg

Decido: organisatie adviesbureau voor Zorg en Welzijn

Decido is een adviesbureau in de zorg en het sociaal domein. Onze organisatieadviseurs, projectleiders, en teamcoaches begeleiden organisaties op gebied van strategie, implementatie van complexe organisatieverandering en vraagstukken rondom leiderschap van management en teams. Als onderzoeksbureau voeren we omgevingsanalyses en marktanalyses uit, evalueren beleid en  helpen bij het opstellen van jaarplannen. Als klein maar gespecialiseerd adviesbureau bieden we maatwerk en persoonlijke aandacht van ervaren organisatieadviseurs. Zo krijgt u de begeleiding die u verdient.

 

Meer weten?

Wilt u weten welke ervaringen wij hebben met zorg en welzijn? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. Wij luisteren ook graag naar uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact op met Marcel Kruger.

Marcel Kruger Decido

Zit u midden in een proces van verandering, strategie of bent u op zoek naar een projectleider die u tijdelijk ondersteunt bij een implementatie?

Dan kunnen we u wellicht helpen! Met expertise en ervaring in de zorg geven we net even dat zetje dat nodig kan zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons voor een kennismakingsgesprek.

Naam(Required)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden