Een heldere, waardengedreven strategie

Strategiekaart geeft richting

Een nieuwe strategieperiode staat voor de boeg. Je wilt meer maatschappelijke waarde leveren. Er zijn veel onzekerheden over de toekomst en de medewerkers willen duidelijkheid over de koers die de organisatie kiest. Met de strategiekaart maak je aan iedereen in de organisatie duidelijk waar je voor gaat en hoe je meer impact kunnen behalen. Het zorgt dat er prioriteiten worden gesteld, waardoor er tijd en ruimte vrijkomt om zaken echt te implementeren.

Visie: Eindelijk een duidelijke strategie

Kennissessie: Maak je eigen Strategy Map

Duurzamen missie en visie? Lees de blog van Nienke

Het probleem

Vraag eens aan 100 medewerkers wat de strategische koers van hun organisatie is, wat hun missie en visie is. Grote kans dat je heel veel verschillende antwoorden krijgt. De meeste medewerkers en zelfs managers weten niet op scherp waar hun organisatie voor staat en welke (maatschappelijke) doelen er worden nagestreefd. Dat de meeste medewerkers de strategie niet goed kennen is eigenlijk niet zo verwonderderlijk. Want hoe veel tijd besteedt een gemiddeld management team met het uitleggen en communiceren van strategie? En hoe vaak is het niet een wollig stuk tekst van 10-20 pagina’s of een powerpoint op het intranet die niemand leest. Hoe krijg je de strategie helder en duidelijk gecommuniceerd? Onze aanpak met een strategiekaart of strategiehuis maakt de strategie in één oogopslag duidelijk. Een samenhangende plaat met daarin missie, visie strategie. Een strategie die is ingebed in de waarden van de organisatie.

Hoe wij het aanpakken

Start Met Why

Start met Why

Een strategie kan niet zonder een fundament van de organisatie: de missie en waarden. Zonder deze ‘wortels’ is elke strategie een luchtkasteel.
strategische dialoog

De kern van de verandering

Strategie gaat over veranderen en over kiezen. Wat doe je wel en wat doe je niet meer. De kern van de strategie is te vatten in één zin of in 3 kernwoorden.
strategiekaart

Visualiseer de strategie

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. De strategiekaart toont de samenhang op een A3-tje. Met de strategiekaart kent iedereen de strategie!

Onze visie: Strategie past op A3

Een strategie is pas echt goed als alle medewerkers de strategie begrijpen én kunnen vertalen naar hun eigen dagelijkse praktijk. Daarvoor moet allereerst de strategische richting duidelijk én simpel kunnen worden verwoord. Geen lange beleidsplannen of veel te veel doelen en projecten. Maar een overzichtelijk A3-tje met missie, visie en de twee of drie hoofddoelen van de organisatie. Het is onze overtuiging dat elke goede strategie op een A3-tje kan worden gevisualiseerd, zodat het in één oogopslag helder is waar de organisatie voor staat, in welke richting de organisatie beweegt en waarom dat voor alle medewerkers een goede zaak is. In onze visie gaat het aanbrengen van strategische focus dan ook vooral om het kort en bondig formuleren van maximaal drie doelstellingen. Deze drie doelstellingen staan altijd in verbinding met de missie, visie en waarden van de organisatie. Bovendien zijn ze ook onderling verbonden en vormen samen de basis voor het dagelijks handelen. Wij gebruiken de strategiekaart als hulpmiddel om focus aan te brengen. Het is onze ervaring dat de strategiekaart makkelijk door te vertalen is naar afdelingsdoelen en zelfs persoonlijke doelen. Daarmee kan iedere medewerker vertellen hoe hij bijdraagt aan het succes van de organisatie. Dat geeft richting én focus!

De strategiekaart

De strategiekaart (ook wel Strategy Map genoemd)) is een gevisualiseerde strategische route. In plaats van een lang en wollig beleidsdocument kan een goede strategiekaart in één oogopslag de strategische focus van de organisatie tonen. Want in een strategy map komen meerdere dingen samen: de ambitie van de organisatie, de doelstellingen met betrekking tot klanten, processen, cultuur, informatievoorziening en medewerkers. Deze worden visueel verbonden en in één samenhangend verhaal getoond.

De Strategy Map biedt daarbij vooral houvast om alle relevante onderdelen van strategie te benoemen. Het geeft het management team een kader om integraal te sturen op diverse doelstellingen in onderlinge samenhang. De Strategy Map helpt om alle medewerkers van de organisatie duidelijk te maken waar de organisatie voor staat en waar deze naar toe gaat!

Eindelijk een duidelijke strategie!

Lees meer over de strategiekaart en hoe je deze kan toepassen om je strategisch verhaal goed aan medewerkers te communiceren.

Voordelen van de strategiekaart

Voorbeeld strategy map

Wil je medewerkers ook een duidelijk verhaal bieden?

Neem contact met ons op over een goed en inspirerend verhaal!

Met een goede strategiekaart bereik je de volgende voordelen:

   1.  Je organisatiestrategie is gevisualiseerd op 1 A3-tje
   2. De doelen zijn consistent met elkaar
   3. Ze versterken de maatschappelijke impact
   4. Alle medewerkers kennen de missie, visie en ambitie
   5. Ze begrijpen hoe zij kunnen bijdragen aan het succes
   6. Bij elke doelstelling past een heldere KPI
   7. Managers vertellen allemaal hetzelfde verhaal
   8. Projecten zijn verbonden aan de strategiekaart
   9. De strategiekaart is de basis voor goede control

In drie tot vier workshops van een halve dag heb je al een strategy map voor je eigen organisatie..

 

Breng je strategie tot leven

Sta je aan de vooravond van een nieuw strategietraject? Of wil je juist dat medewerkers meer betrokken zijn bij de huidige strategie? Een goede strategische dialoog is lastiger dan je denkt! Lees hoe je concreet aan de slag kunt om je strategie tot leven te brengen.

Voorbeeld van een Strategy Map

Blijf Groep is een welzijnsorganisatie die helpt om huiselijk geweld te stoppen. Ze zijn actief in Noord Holland en Flevoland en geloven dat iedereen recht heeft op een veilige thuissituatie. Hun Strategy Map is meer het uitdragen van hun visie en waarden met lef. Hun doelgroep bestaat enerzijds uit mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en anderzijds met beleidsmakers van de gemeente of stadsdelen. Het gaat om heftige zaken, dus past een meer speelse tekening. Deze ‘praatplaat’ sluit naadloos aan bij ‘hun verhaal van veertig jaar expertise’.

Deze praatplaat is de visuele vertaling van de strategiekaart. De ‘interne’ strategiekaart is voor het management en medewerkers. Deze is ook voor alle externe partners en clienten

 

Case: een strategiekaart voor Alliade

Hoe zorg je als groot concern dat er één duidelijke richting is en tegelijk ruimte is bij dochterorganisaties om te ondernemen? Zorggroep Alliade gebruikte een strategiekaart om de focus te bewaren. Het is een mooi voorbeeld van een strategiekaart.

Strategie en scenario’s

Strategie is het maken en implementeren van keuzes op basis van een bepaalde verwachting over en vertrouwen in de toekomst. Als verantwoordelijke voor een organisatie wil je gefundeerde keuzes maken, gebaseerd op reële veronderstellingen over ontwikkelingen of trends. Zeker in deze tijden zijn er veel onzekerheden. Dan wordt het maken van toekomstscenario’s nog belangrijker. Wij gebruiken het SEPTED model en scenario denken om een strategische verkenning te doen van diverse externe factoren. Daarbij kijken zowel de impact van de externe factor op de strategische ambitie als naar de onzekerheid van deze factoren. Zo zijn de strategische scenario’s een ‘onderlegger’ voor de strategiekaart. Want je wilt natuurlijk een check op haalbaarheid en robuustheid. Kijk hier voor meer informatie over scenario analyse en scenarioplanning.

Strategiekaart als navigator

Een goede Strategy Map is als het navigatiesysteem van een auto: het is duidelijk welke richting je op gaat en wat de beste route is om daar te komen. En het geeft aan waar je als bestuurder moet bijsturen als dat nodig is.

Waar zijn we actief?

Zorg Blurry Small

Zorg & Welzijn

Eigen regie bij cliënten en medewerkers versterken. Samenwerking en innovatie stimuleren om tot betere zorg te komen.

gemeenten

Gemeenten & Provincies

Duidelijke service aan burgers. Zinvolle investering in lokale projecten. Samenwerking met partners in de regio.

Andere Sector Blurry Small

Toezicht & Onderzoek

Verbeteren van gewenst maatschappelijk gedrag. Transparante besteding van middelen. Innovaties die er toe doen.

Kennis en ervaringen delen met elkaar? Schrijf je in voor onze masterclass over strategie!

Andere diensten

De strategiekaart is een effectief instrument, maar er is meer nodig om medewerkers in beweging te krijgen. Lees meer over andere oplossingen om je strategie tot leven te brengen. 

Masterclass Strategy Map1 600x500 Blur

Start met Why

Een heldere strategie zonder een goede missie en visie is ondenkbaar. Anders is het een lijstje met wensen en ambities zonder realiteitsgehalte. Door verhalen en storytelling maken we samen het ‘waarom’ van uw organisatie tastbaar en voelbaar.
Masterclass Strategy Map1 600x500 Blur1

Management Games

Management games of dilemma-spellen vertalen de strategie naar concrete werksituaties. Medewerkers worden op speelse en veilige wijze betrokken bij dilemma’s die voortkomen uit strategische keuzes. Het brengt de strategie echt tot leven!

Even sparren?

Wilt u even sparren over uw strategie? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. Wij luisteren graag naar uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact op met Merlijn Gillissen.

Oscar Timmers Bedrijfsfotografie 22042016 DSC0172 High Res 1