Een heldere, waardengedreven strategie

Focus op organisatie-ontwikkeling

Een nieuwe strategieperiode staat voor de boeg. Je wilt als organisatie in het sociale domein meer impact leveren. Er zijn veel onzekerheden over de toekomst en de medewerkers willen duidelijkheid over de koers die de organisatie kiest. Met een duidelijke strategie maak je aan iedereen in de organisatie duidelijk waar je voor gaat en hoe je meer impact kunnen behalen. Het zorgt dat er prioriteiten worden gesteld, waardoor er tijd en focus komt om klaar te zijn voor de toekomst.

Visie: Eindelijk een duidelijke strategie

Kennissessie: De waardegedreven strategie

Duurzame missie en visie? Lees de blog!

Strategie en beleid te vaag of te wollig?

Vraag eens aan 100 medewerkers wat de strategische koers van hun organisatie is, wat hun missie en visie is. Grote kans dat je heel veel verschillende antwoorden krijgt. De meeste medewerkers en zelfs managers weten niet op scherp waar hun organisatie voor staat en welke (maatschappelijke) doelen er worden nagestreefd. Dat de meeste medewerkers de strategie niet goed kennen is eigenlijk niet zo verwonderlijk. Want hoeveel tijd besteedt een gemiddeld management team met het uitleggen en communiceren van strategie? En hoe vaak is het niet een wollig stuk tekst van 10-20 pagina’s of een powerpoint op het intranet die niemand leest? Hoe krijg je de strategie helder en duidelijk gecommuniceerd? Via onze aanpak wordt de strategie in één oogopslag duidelijk. Een samenhangende strategische kaart met daarin missie, visie en de strategie. Een strategie die is ingebed in de waarden van de organisatie.

Hoe wij het aanpakken

Start met Why

Een strategie kan niet zonder een fundament van de organisatie: de missie en waarden. Zonder deze ‘wortels’ is elke strategie een luchtkasteel.
strategische dialoog

De kern van de verandering

Strategie gaat over veranderen en over kiezen. Wat doe je wel en wat doe je niet meer. De kern van de strategie is te vatten in één zin of in 3 kernwoorden.
strategiekaart

Visualiseer de strategie

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. De strategiekaart toont de samenhang op een A3-tje. Met de strategiekaart kent iedereen de strategie!

Onze visie: Strategie past op A3

Een strategie is pas echt goed als alle medewerkers de strategie begrijpen én kunnen vertalen naar hun eigen dagelijkse praktijk. Daarvoor moet allereerst de strategische richting duidelijk én simpel kunnen worden verwoord. Geen lange beleidsplannen of veel te veel doelen en projecten. Maar een overzichtelijk A3-tje met missie, visie en de twee of drie hoofddoelen van de organisatie. Het is onze overtuiging dat elke goede strategie op een A3-tje kan worden gevisualiseerd, zodat het in één oogopslag helder is waar de organisatie voor staat, in welke richting de organisatie beweegt en waarom dat voor alle medewerkers een goede zaak is. In onze visie gaat het aanbrengen van strategische focus dan ook vooral om het kort en bondig formuleren van maximaal drie doelstellingen. Deze drie doelstellingen staan altijd in verbinding met de missie, visie en waarden van de organisatie. Bovendien zijn ze ook onderling verbonden en vormen samen de basis voor het dagelijks handelen. Wij gebruiken de strategiekaart als hulpmiddel om focus aan te brengen. Het is onze ervaring dat de strategiekaart makkelijk door te vertalen is naar afdelingsdoelen en zelfs persoonlijke doelen. Daarmee kan iedere medewerker vertellen hoe hij bijdraagt aan het succes van de organisatie. Dat geeft richting én focus!

Strategie en beleid met de strategiekaart

De strategiekaart is een gevisualiseerde strategische route, vergelijkbaar met het A3 jaarplan. In plaats van een lang en wollig beleidsdocument kan een goede strategiekaart in één oogopslag de strategische focus van de organisatie tonen. Want in de strategiekaart komen meerdere dingen samen: de ambitie van de organisatie, de doelstellingen met betrekking tot kwaliteit van zorg, cliënten, zorgcontrol, cultuur, informatievoorziening en medewerkers. Deze worden visueel verbonden en in één samenhangend verhaal getoond.

De strategiekaart biedt daarbij vooral houvast om alle relevante onderdelen van strategie en organisatie ontwikkeling te benoemen. Het geeft het management team een kader om integraal te sturen op kwalteit van zorg en bedrijfsvoering. De strategiekaart helpt om alle medewerkers vduidelijk te maken waar de organisatie voor staat en waar deze naar toe gaat!

strategiekaart

Strategiekaart?
Wil je weten of het iets voor jouw organisatie is? Doe mee aan ons webinar

Eindelijk een duidelijke strategie!

Lees meer over de strategiekaart en hoe je deze kan toepassen om je strategisch verhaal goed aan medewerkers te communiceren.

Voordelen van de strategiekaart voor strategie en beleid

Voorbeeld strategy map

Wil je medewerkers ook een duidelijk verhaal bieden?

Neem contact met ons op over een goed en inspirerend verhaal!

Met een goede strategiekaart bereik je de volgende voordelen:

   1.  Je organisatiestrategie is gevisualiseerd op 1 A3-tje
   2. De doelen zijn consistent met elkaar
   3. Ze versterken de maatschappelijke impact
   4. Alle medewerkers kennen de missie, visie en ambitie
   5. Ze begrijpen hoe zij kunnen bijdragen aan het succes
   6. Bij elke doelstelling past een heldere KPI
   7. Managers vertellen allemaal hetzelfde verhaal
   8. Projecten zijn verbonden aan de strategiekaart
   9. De strategiekaart is de basis voor goede control

In drie tot vier workshops van een halve dag heb je al een strategy map voor je eigen organisatie..

 

Breng je strategie tot leven

Sta je aan de vooravond van een nieuw strategietraject? Of wil je juist dat medewerkers meer betrokken zijn bij de huidige strategie? Een goede strategische dialoog is lastiger dan je denkt! Lees hoe je concreet aan de slag kunt om je strategie tot leven te brengen.

Praktijk case: Ambulancezorg GGD Haaglanden

De ambulancedienst van de GGD Haaglanden heeft een nieuwe strategie uitgedacht onder begeleiding van Decido. Onder het motto “Zorg met een plus” wil de ambulancedienst niet alleen goede zorg leveren, maar net dat stapje extra doen, waardoor de patiënten in hun (vaak stressvolle) situatie zich ook sociaal maatschappelijk gesteund voelen. Bijvoorbeeld door te regelen dat de kat ook nog even te eten krijgt als de patient vervoerd moet worden naar het ziekenhuis. In het traject zijn naast het MT ook de teamleiders en medewerkers betrokken.

 

Via enquêtes en workshops is er een breed draagvlak gezocht en input gevraagd om de strategie te concretiseren. De nieuwe strategie is gevisualiseerd met een strategiekaart. Het resultaat is dat er een cultuurverandering in gang is gezet tot professionaliseren op basis van duidelijke kaders en prioriteiten, passend bij de kernwaarden  van de Ambulancezorg GGD Haaglanden; professioneel, verbindend en zorgzaam.

 

strategiekaart ambu GGD

Decido bood ons, als strategieversneller, de juiste begeleiding om onze missie, visie en kernwaarden te vertalen naar een meerjarenstrategie welke aansluit bij externe ontwikkelingen en interne ambities – Henriëtte Dekkers-Sinke

Case: een strategiekaart voor Alliade

Hoe zorg je als groot zorg-concern met zowel ouderenzorg, gehandicaptenzorg als thuiszorg dat er één duidelijke richting is en tegelijk ruimte is bij dochterorganisaties om te ondernemen? Zorggroep Alliade gebruikte een strategiekaart om de focus te bewaren. 

Strategie

Kennemerhart Klantfoto Decido

Praktijkcase Kennemerhart

Veranderingen in de ouderenzorg noopten Kennemerhart tot het maken van scherpe strategische keuzes. Decido heeft Kennemerhart begeleid om haar strategie te herijken, met brede betrokkenheid van medewerkers, cliënten en externe stakeholders in interactieve sessies en workshops. Onderdeel van het traject was een wijkanalyse: in welke wijken willen we onze positie versterken en in welke wijken bouwen we af? Kennemerhart heeft nu weer een actuele strategie en is klaar voor de toekomst.

Beleid en onderzoek op basis van scenario’s

Strategie is het maken en implementeren van keuzes op basis van een bepaalde verwachting over en vertrouwen in de toekomst. Als verantwoordelijke voor een organisatie wil je gefundeerde keuzes maken, gebaseerd op reële veronderstellingen over ontwikkelingen of trends. Zeker in deze tijden zijn er veel onzekerheden. Dan wordt het denken in scenario’s nog belangrijker. Wij gebruiken het SEPTED model om een strategische verkenning te doen van diverse externe factoren. Daarbij kijken zowel naar de impact van de externe factoren en regionale ontwikkelingen op de strategische ambitie als naar de onzekerheid van deze factoren. Zo zijn de strategische scenario’s een ‘onderlegger’ voor de strategie. Want je wilt natuurlijk een check op haalbaarheid en robuustheid. 

Strategiekaart als navigator

Een goede strategiekaart is als het navigatiesysteem van een auto: het is duidelijk welke richting je op gaat en wat de beste route is om daar te komen. En het geeft aan waar je als bestuurder moet bijsturen als dat nodig is.

Andere diensten

Een goede en robuuste strategie is het beginpunt van organisatie-ontwikkeling en verandering. Maar er is meer nodig om medewerkers in beweging te krijgen. We helpen u graag met transformaties implementeren en ontwikkeling van leiderschap. 

Teamontwikkeling

Zijn uw zorg of welzijnsteams klaar voor de verandering? Weten ze wat er op hun af komt? Wij helpen uw organisatie bij het ontwikkelen van zorgteams naar meer zelfstandigheid en eigenaarschap. Lees meer….

Leiderschap en Management Drives

Management Drives is een leiderschapsinstrument om met het MT of directie samen te doorleven. Welke stijlen zijn aanwezig in uw team? En welke heeft uw organisatie nodig om de transitie in goede banen te leiden? Lees meer.

Even sparren?

Wilt u even sparren over uw strategie? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. Wij luisteren graag naar uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact op met Merlijn Gillissen.