Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Betere bestuurbaarheid met actiegericht dashboard

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (ZHZ) in Woerden biedt patiënten een professionele omgeving met moderne faciliteiten. Ruim 1.250 gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers en meer dan 100 specialisten op ieder vakgebied staan garant voor een betrokken, patiënt-vriendelijke en deskundige benadering.

Sturen op strategie

Het ZHZ wil zich positioneren als kwalitatief goed en financieel gezond ziekenhuis. Om als management te kunnen sturen op deze doelen is er behoefte aan tijdige en juiste stuurinformatie. Door het ontwikkelen van een overzichtelijk actiegericht management dashboard kan zij de organisatie beter besturen en de beoogde resultaten behalen met en voor haar stakeholders.

Actiegerichte datavisualisatie

Decido heeft nieuwe datavisualisatie-technieken toegepast bij het ontwerpen van het management dashboard voor ZHZ, gebaseerd op state-of-the-art kennis en ervaring op dit gebied. Slimme datavisualisatie helpt om rapportages sneller te doorgronden en in actie te komen. Inhoudelijk heeft Decido de eindgebruikers geholpen om tot een scherpe set aan indicatoren te komen.

Actiegerichte sturing

De bestuurbaarheid is verbeterd door de resultaten van het ziekenhuis integraal te presenteren, in een nieuw dashboard. De status en ontwikkeling van de belangrijkste domeinen worden op één scherm gepresenteerd. De presentatievorm slaat de brug tussen financiële resultaten en operationele verbeter acties, die direct ingezet kunnen worden.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp en over de diensten van Decido die hier bij horen, neem dan contact op met Erwin.