Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Actiegericht sturen

Actiegerichte rapportages en analyse-informatie

Het WEW heeft als doel het bevorderen van eigen woningbezit en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Zij stelt de regels op voor het verstrekken van de NHG, ondersteunt geldverstrekkers bij de uitvoering ervan en beheert het fondsvermogen i.v.m. het risico vanuit de NHG.

Informatiestrategie

Als bevorderaar van eigenwoningbezit wil het WEW partner voor eigenhuisbezitters, geldverstrekkers, de overheid en toezichthouders zijn. Om te sturen op haar beleid en doelstellingen wil zij gemakkelijker kunnen beschikken over relevante informatie omtrent hypotheken, eigenhuisbezitters en aanspraken op borgstelling. Ook kunnen (keten)partners zo met benchmarks en actiegerichte informatie ondersteund worden.

Informatiemanagement als proces

Decido heeft samen met de WEW-directie actiegerichte rapportages ontworpen, waarmee de borgsteller sneller relevante in- en externe informatie voorhanden heeft. Onder onze regie is het datawarehouse vernieuwd, datakwaliteit op niveau gebracht en is een handige analysetool in gebruik genomen. Om deze vernieuwing goed te borgen hebben we Informatiemanagement als proces geïntroduceerd.

Actiegerichte managementrapportages

Met actiegerichte rapportages kan het WEW beter sturen op haar doelstellingen. Ook geeft het sturing aan een efficiënt (administratief) proces m.b.t. de uitvoering van de NHG. Het nieuwe datawarehouse en de opschoning van data hebben als resultaat dat de juiste informatie snel voorhanden is. Scherpe analyses helpen het WEW om dé partner in de woningmarkt te zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp en over de diensten van Decido die hier bij horen, neem dan contact op met Merlijn.