EnergyStock

Marktgericht pricing model

Pricing model voor scala van flexibele diensten

EnergyStock levert diensten op het gebied van (tijdelijke) gasopslag aan energiebedrijven en energiehandelaren uit haar ondergrondse opslagfaciliteiten in de provincie Groningen. Ze is uniek, omdat ze de snelste ‘fast-cycle energy storage’ faciliteit in de wereld is. Daarmee kan EnergyStock inspelen op de groeiende behoefte in de markt om zeer snel gas op te slaan of juist te onttrekken. Decido ontwikkelde een pricing model voor en samen met hen.

Nieuwe klantgroepen

Met haar unieke faciliteiten wil EnergyStock additionele klantgroepen bedienen. Hieronder vallen bedrijven die willen garanderen dat zij aan hun verplichting tot leveringszekerheid van energie kunnen voldoen, tot aan partijen die handelen in kort-cyclische veranderingen in gasprijzen. Om alle partijen goed te kunnen bedienen wil EnergyStock een breed scala van flexibele diensten aanbieden.

.

Pricing model

Voor de tariefstelling van haar diensten bestaat er geen standaard markt waarop EnergyStock zich kan baseren. Decido heeft samen met EnergyStock een pricing model ontwikkeld. Met dit model kan op basis van de klantwensen, korte termijn ontwikkelingen van de gasprijs en een aantal overige parameters, voor elke klantsituatie een objectieve en concurrerende tariefstelling worden bepaald. Bovendien kan EnergyStock het pricing model zelf beheren en aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.

Klantmanagement met een calculatiemodel

Met behulp van het calculatiemodel kan EnergyStock op snelle en effectieve wijze inspelen op marktvragen en binnen zeer korte doorlooptijd een transparant contract aan haar klanten aanbieden. Tevens worden klanten met gelijke vragen op gelijke wijze behandeld. Het calculatiemodel is daarmee een belangrijke component bij het snel in de markt zetten van vernieuwende dienstverlening van EnergyStock.

Kijk op https://www.energystock.com/

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp en over de diensten van Decido die hier bij horen, neem dan contact op met Merlijn.