Dorcas Hulp & Ontwikkeling

Heldere keuzes in strategische koers

Dorcas Hulp en Ontwikkeling komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Ze is al 35 jaar actief op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale zorg en rampenmanagement (preventie, voorbereiding, noodhulp en wederopbouw) in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Ze werken aan 166 projecten in 17 landen, waarbij intensief wordt samengewerkt met plaatselijke partnerorganisaties Dorcas wordt gesteund door meer dan 10.000 actieve vrijwilligers en meer dan 50.000 donateurs.

Dorcas strategie: duidelijkheid voor stakeholders

Met haar projecten wil Dorcas mensenlevens blijvend veranderen. Maar wat is er precies nodig om gewenste veranderingen tot stand te brengen? Hoe zorgt Dorcas ervoor dat niet alleen de individuele levens van mensen worden veranderd, maar ook die van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken? En vooral: hoe zorgt Dorcas ervoor dat hun strategie helder is voor zowel de partnerlanden én voor alle donateurs?

Kijk op www.dorcas.nl

Focus door een strategiekaart

Dorcas hanteert voor haar meerjarenplan de methodiek van de strategiekaart. In 2011 is deze methodiek voor het eerst ingezet voor hun 5-jaren plan. In 2016 hebben we samen met Dorcas de methodiek en de resultaten geëvalueerd en hebben in een twee-daagse sessie met de top van Dorcas de contouren geschetst voor de komende 5 jaar in een nieuwe strategiekaart. De nadruk in het proces van de Dorcas strategie lag op aanbrengen van strategische focus, omdat heldere keuzes maken het profiel van Dorcas bij (institutionele) donateurs versterkt.

Strategieversnelling

De strategiekaart maakt een versnelling tussen enerzijds fondsenwerving en de projecten in het buitenland mogelijk. Een duidelijk proces en een strakke voorbereiding heeft ervoor gezorgd dat in twee dagen de strategiekaart is opgesteld. Deze strategiekaart wordt vervolgens door Dorcas zelf verfijnd in diverse sessies met medewerkers in ontwikkelingslanden en donateurs. Zo heeft Dorcas met zeer beperkte begeleiding hun strategische koers voor komende jaren bepaald.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp en over de diensten van Decido die hier bij horen, neem dan contact op met Merlijn.