Business Model Canvas geeft focus op nieuwe diensten

Business Model Canvas

Consumenten willen graag toegang tot informatie over voedingsmiddelen en de ingrediënten, allergenen en voedingswaarden die daar inzitten. Via apps, calorie-boekjes en overheidswebsites kun je dit opvragen. Toegang tot correcte data is, zonder dat je je dat als consument realiseert, echter nog beperkt. GS1 beheert voor fabrikanten en retailers de logistieke en etiketinformatie van alle producten met een barcode. Hiermee is GS1 de partij waar centrale toegang tot kwalitatieve artikeldata wél mogelijk gemaakt kan worden.

Datakwaliteit niet ketenbreed

Artikeldata toegankelijk maken voor partijen die deze kunnen delen met de consument: hiermee geeft GS1 invulling aan haar strategische ambitie om het knooppunt van artikeldata in Nederland te zijn. GS1 is de not-for-profit organisatie van fabrikanten en retailers die zorgt voor uitwisseling van artikelgegevens ter ondersteuning van hun logistieke processen. GS1 kent geen klanten, maar alleen ‘deelnemers’ (grotendeels: haar eigenaren). Het delen van de artikelinformatie van haar fabrikanten met nieuwe, deels commerciële, klanten is een heel andere tak van sport voor GS1, waar bovendien ook nog eens afspraken m.b.t. bv. dataeigenaarschap mee moeten worden gemaakt. Al worstelend met de vraag hoe GS1 deze nieuwe dienst het beste in de markt kan zetten, betrok zij Decido bij dit traject.

Business Model Canvas

Decido hielp GS1 met het uitwerken van een gedragen business model voor de propositie voor de nieuwe doelgroep. Hierbij gebruikten we het Business Model Canvas als leidraad. Maar nog belangrijker: we zorgden voor betrokkenheid van medewerkers die te maken hebben of krijgen met de nieuwe propositie én die van de deelnemers van GS1 – met name de fabrikanten, van wie de data is. Het Business Model Canvas is een uitstekend hulpmiddel, omdat het de klantbehoefte als uitgangspunt neemt, daarna de uitwerking van de propositie, en daarna pas de Business Case. In de uitwerking is, door betrokkenheid van de fabrikanten, nog eens goed bediscussieerd waaróm deze dienst aangeboden gaat worden, met welke belangen, en welke randvoorwaarden.

Succesvol kader

GS1 is begin 2017 gestart met een pilot met het Voedingscentrum om artikeldata beschikbaar te maken. Dankzij het business model van de nieuwe propositie is er een goed kader neergezet hoe tijdens en na de pilot gewerkt kan worden aan het in de markt zetten van deze dienst. En wat GS1 en haar deelnemers voor tarief kunnen vragen voor hun kwalitatief hoogwaardige data. Ook is het draagvlak vanuit de fabrikanten m.b.t. het doel, het belang en het uitgewerkte exploitatiemodel flink toegenomen. De goedgekeurde propositie lag er in 2 maanden. Toch is GS1 er nog niet. Randvoorwaarden m.b.t. m.n. datakwaliteit zijn wel heel erg belangrijk, en niet alle fabrikanten zijn al klaar om hun artikeldata te delen met de buitenwereld. Mooi dat het willen delen van de data een stok achter de deur is om datakwaliteit een nog concretere en betere invulling te geven.

We hebben GS1 ook ondersteund met goede samenwerking via Management Drives. Lees meer over deze aanpak.

Meer grip op uw resultaten? Meer sturen op impact?
Wil je weten over hoe je stuurt op meer maatschappelijke impact? En niet alleen kijkt naar de financiële cijfers? Kijk naar onze dienstverlening op het gebied van grip op verandering.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp en over de diensten van Decido die hier bij horen, neem dan contact op met Merlijn.

Eindelijk een duidelijke strategie

Naast een Business Model Canvas ook een strategiekaart? Dat geeft focus en richting

Download het eBookx