Strategieversnellers: Hoe krijg je mensen in beweging?

Beweging in de juiste richting

Strategieversnellers zijn mensen die anderen in beweging krijgen. Zij weten dat het creëren van angst op zich kan aanzetten tot verandering en beweging, maar geen duurzame strategie tot stand brengt. Mensen duurzaam in beweging krijgen, gebeurt vanuit inspiratie, verbinding en solidariteit.

Strategieversnellers: wie zijn dat?

Juni 2016 zal mij lang bijblijven vanwege twee gebeurtenissen: het Brexit-referendum en het 10-jarig jubileum van Decido. De eerste is een event van mondiale betekenis, het tweede is een event van zeer lokale betekenis. Hoe die twee samenhangen leg ik graag even uit, want dat is op het eerste gezicht niet vanzelfsprekend. Maar alvast in het kort: het gaat over strategie.

Eerst de Brexit. De leiders van het “Bremain”-kamp hebben zich behoorlijk rationeel opgesteld en hebben op een inhoudelijke manier geprobeerd duidelijk te maken wat vooral de nadelen zijn van het vertrekken uit de EU. Het ging vooral om cijfers: hoeveel miljard er aan export verloren zou gaan, hoe laag de economische groei uitvalt als de Britten vertrekken, hoeveel banen er uit de financiële sector vertrekken bij een Brexit. Hun strategie was vooral gericht op het creëren van een burning platform gebaseerd op ratio: blijven is rationeel en je moet wel een irrationele idioot zijn om te willen vertrekken. Daar tegenover stond het Brexit-kamp, die de bevolking juist via de emotie aansprak op een lonkend perspectief: autonomie, minder immigratie, eigen keuzes maken voor het eigen volk. Alle inhoudelijke doemscenario’s werden weggewoven en de bevolking werd consequent aangesproken op hun onderbuikgevoel: een brexit-stem is een proteststem en een stem voor snelle verandering!

Daags na de overwinning van het Brexit-kamp werd pijnlijk duidelijk dat niemand daar een echte strategie had hoe nu de ontvlechting snel te regelen. Boris Johnson stelde zich niet verkiesbaar. Nigel Farage trad af. Wellicht wordt artikel 50 pas in 2017 of zelfs 2018 gelicht. Nogal een blamage voor het leiderschap van het Brexit-kamp zou ik zeggen. Hoe een strategie na 1 dag eigenlijk al helemaal vastloopt. Dat Cameron aftrad leek me nogal logisch: hij gaat als tegenstander van een vertrek niet de trekker overhalen. Maar als leider heeft hij zelf de tactische fout gemaakt om vooral op ratio te gokken en zonder passie een toekomstbeeld te schetsen. Ook een vastgelopen strategie dus. Maar hoe krijg je mensen dan wel mee in een duurzame verandering?

Hun strategie was vooral gericht op het creëren van een burning platform gebaseerd op ratio: dat werkt dus niet!

Leiders met balans tussen ambitie en urgentie

Iedere goede leider weet dat het creëren van angst op zich kan aanzetten tot verandering, maar geen duurzaam resultaat tot stand brengt. Net zo goed als dat het schetsen van een ambitie zonder plan gedoemd is te mislukken. Elke goede strategie berust op een aantal cruciale pijlers:

  • een concrete ambitie, vaak gebaseerd op een inspirerende visie op de toekomst
  • een duidelijk urgentiebesef wat er gebeurt als je niet verandert
  • een begrijpelijk plan hoe van A naar B te komen
  • het meenemen van mensen in die beweging vanuit een balans tussen inhoud en emotie
  • en vooral duidelijke communicatie over wat ze er zelf aan kunnen doen

En dat is de brug naar het 10-jarig jubileum van Decido. In de afgelopen 10 jaar heb ik veel organisaties mogen begeleiden op het gebied van het concreet formuleren van strategie en het doorvertalen van die strategie naar afdelingen en teams. Veelal ging het om zowel een inhoudelijke verandering van de koers of over een ‘cultuurverandering’. De reden dat het woord tussen haakjes staat is precies waarom het zo vaak fout gaat bij die implementatie: het worden als twee losstaande projecten gezien, terwijl de implementatie van een strategie ten diepste gaat over gedragsverandering bij alle medewerkers. Dat inzicht kun je lezen in de theorieboekjes, maar het gaat pas echt betekenis krijgen als je er zelf mee te maken krijgt. Als manager in een organisatie die verandert én als veranderkundige die dergelijke veranderingen begeleidt.

Succesvolle veranderingen komen tot stand door een goede balans tussen hoofd, hart en buik.

Strategieversnellen: een praktisch model

In de afgelopen 10 jaar heb ik zelf door schade en schande geleerd wat werkt en wat niet. De succesvolle veranderingen en strategie-implementaties komen tot stand door een balans tussen ratio en emotie, door een balans tussen ambitie en urgentie, door het creëren van beweging in de juiste richting, in het juiste tempo. Gebaseerd op die ervaring heb ik een model ontwikkeld voor het versnellen van de implementatie van de strategie, gebruik makend van bovenstaande observaties. Op www.strategieversnellers.nl staat het model en voorbeelden van cases.

De Brexit kwam precies een week nadat ik tijdens ons 10-jarig symposium verteld had over mijn inzichten om de strategie op een duurzame manier te versnellen. Ik vraag me af hoe het referendum was afgelopen als Cameron iets meer balans had gezocht of als Johnson en Farage iets meer hadden toegelicht over hun werkelijke plannen. Of het iets had uitgemaakt? We zullen het nooit te weten komen. En juist daarom blijven die twee contrasten van juni 2016 mij nog lang bij…..

Lees meer over ons versnellingsmodel, klik hier

Kijk ook op managementdrives.com voor onze publicaties

Jouw organisatie in beweging krijgen?
Wil je jouw organisatie in beweging krijgen en vanuit een positieve en duurzame houding veranderen? Lees dan hoe wij dat aanpakken. Ons model is gebaseerd op praktijkervaring bij reorganisaties, fusies en strategische veranderingen.

Ook interessant

Eindelijk een duidelijke strategie?

Medewerkers komen echt makkelijker in beweging als er een duidelijke strategie is. Lees hier hoe je dat voor elkaar krijgt.

Scenario's voor verandering?

In deze tijd is onzekerheid het kernwoord. Hoe ga je medewerkers inspireren en betrekken bij een organisatieontwikkeltraject als je zelf niet weet hoe de toekomst er uit zal zien? Wanneer is Covid-19 afgelopen? Doe mee met het webinar scenarioplanning

ebook Strategieversnellen

Welke basis ligt aan de verandering ten grondslag? En is de veranderaanpak wel goed uitgedacht? Lees ons eBook en leer waar je aan moet denken om een duurzame en succesvolle verandering te realiseren.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp en over de diensten van Decido die hier bij horen, neem dan contact op met Merlijn.

Eindelijjk een duidelijke strategie

Eindelijk een duidelijke strategie!

Download het eBookx