Management Drives als drijvende kracht voor strategische allianties

Alliantievorming

In de zorg- en welzijnssector zoeken steeds meer organisaties naar allianties. Soms stellen de financiers dit als eis, in andere gevallen nemen partijen zelf het initiatief. Het doel is meestal hetzelfde: een (aan)sluitend aanbod voor de inwoners waarbij mensen geen last meer hebben van schotten tussen de verschillende organisaties.

Allianties vormen

Het vormen van een alliantie is geen eenvoudig proces. Hoe meer spelers er zijn, hoe meer de ambities en belangen uiteen kunnen lopen. Wij begeleiden trajecten met 5 tot 12 organisaties, waarbij steeds zo’n 8 tot 20 bestuurders en managers betrokken zijn. Hoe pak je dat met zoveel mensen op een goede manier aan?

Twee vanzelfsprekende ingrediënten van het vormen van een alliantie zijn:

  • 1) visie- en planvorming (de inhoud van de samenwerking)
  • 2) formalisering: voor welke juridische samenwerkingsvorm kiezen we en welke afspraken maken we over verdeling van middelen, uittreding, faillissement, onderlinge aansprakelijkheid enzovoorts

Zo natuurlijk als het is om met elkaar de inhoud in de duiken (waar het hart ligt), zo onnatuurlijk is het onderwerp formalisering. Net als bij een huwelijk zijn dit niet de leukste onderwerpen om te bespreken als je aan de vooravond staat van ‘inspirerend samenwerken’. Je bent immers zakelijke afspraken aan het maken voor het geval het niet gaat zoals je verwacht. Dergelijke besprekingen kunnen snel leiden tot wantrouwen, onbegrip en een afnemend enthousiasme.

Investeren in de relatie voor soepel proces

Door de jaren heen hebben wij geleerd dat investeren in de relatie tussen mensen cruciaal is voor een soepel proces van het vormen van allianties. Als mensen elkaar en elkaars belangen beter kennen, dan hebben ze meer begrip voor elkaars standpunten en gunnen ze elkaar meer in de rest van het traject.

Daarom zetten wij Management Drives in bij de vorming van iedere strategische alliantie, om de vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties kennis met elkaar te laten maken. We bespreken de individuele profielen in de groep en laten zien welke valkuilen er schuilen in hun groepsprofiel. We bespreken ook wat mensen vanuit hun profiel drijft om samen te werken. Dat is voor iemand met een groen-blauw profiel heel anders dan voor iemand met een geel-paars profiel! (zie afbeelding 1)

Afbeelding 1: Waarom zou ik samenwerken? Management Drives toegepast op bij strategische allianties

Als je naast ieders inhoudelijke beweegredenen inzicht krijgt in elkaars drijfveren-profiel, dan snap je beter hoe iemand ‘in de wedstrijd zit’ en begrijp je het gedrag van de ander beter. Het maakt het ook veel gemakkelijker om elkaar aan te spreken op gedrag, omdat je een gezamenlijke taal creëert! Dit is de basis voor de verdere samenwerking: het helpt om te groeien van samen werken naar samenwerken.

Samen Noord

In het samenwerkingsverband ‘Samen Noord’ werken 9 welzijnsorganisaties succesvol samen sinds 2017, om de basisvoorzieningen in Amsterdam Noord toegankelijker en doeltreffender te maken. Bekijk een versie van het plan hier. Bij de totstandkoming van deze alliantie is Management Drives ingezet. De meeste vertegenwoordigers van de organisaties werkten al jaren samen voordat de alliantie werd gevormd. Toch heeft Management Drives veel betekend in het proces. Mensen leren elkaar op een andere manier kennen dan tijdens het werk in de stad. Zoals één persoon zei:

“Ik vond haar altijd behoorlijk dominant, maar ik heb veel meer begrip en waardering gekregen voor haar. Ik weet nu ook beter hoe ik met haar om moet gaan.”

Bovendien was in het groepsprofiel de kleur geel overheersend en ontbrak het aan blauw en rood. De groep werd zich ervan bewust dat een gebrek aan focus en durven kiezen wel eens een valkuil zou kunnen worden in het proces. Daarop zijn afspraken met de procesbegeleiders van Decido gemaakt over welke rol zij konden pakken om de besluitvorming van de groep te versnellen.

Strategische allianties zijn een trend, zeker in zorg en welzijn. Door de groeiende vraag naar begeleiding en de goede ervaringen met de inzet van Management Drives, hebben we nu een leergang Alliantievorming ontwikkeld. De deelnemers worden in deze leergang getraind in alle ins en outs van alliantievorming én leren hoe MD daarbij kan helpen (bijvoorbeeld hoe je iemand met een ander drijfveren-profiel kunt stimuleren tot samenwerking). Door het bespreken van casuïstiek, een dilemmaspel over het doorbreken van stagnaties in het proces, diverse rollenspellen met MD en een stuk theorie over samenwerkingsvormen zijn de deelnemers na deze leergang van tweeëneenhalve dag klaar om een alliantie aan te gaan.

Meer weten over deze leergang of over de ervaringen van Decido met strategische allianties?

De kracht van allianties
Staat u aan de vooravond van het aangaan van een strategische alliantie? Lees onze visie op dit vraagstuk

Ook interessant

Blog: doorbreek de impasse

Samenwerking binnen allianties is soms lastig. Vaak loopt het vast op personen die elkaar lastig vinden. Hoe doorbreek je de impasse?

Inhouse Training Alliantievorming

Ben je betrokken in het opzetten van een alliantie? En loopt het stroef? Doe dan mee aan onze inhouse training over alliantievorming en samenwerking.

Klant Case: Samen Noord

Stadsdeel Amsterdam Noord en 9 welzijnspartijen hebben een strategische alliantie opgezet om de burgers een passend aanbod te bieden.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp en over de diensten van Decido die hier bij horen, neem dan contact op met Marcel.

eBook Strategische allianties

5 succesfactoren voor alliantievorming

Download het eBookx