Een krachtige ondernemingsraad

Zet alle OR leden in hun kracht!

Weet je wat ik het allermooiste vind aan mijn werk? Dat ik mag bijdragen aan het in hun kracht zetten van mensen en de teams waarin zij werken. Een voorbeeld waarbij ik dit doe is de ondernemingsraad als team.

Ook deze week weer. Ik ben bezig met het voorbereiden van een tweedaagse met de OR van een GGZ instelling. Vorig jaar heb ik met hen een nieuwe visie op de invulling van medezeggenschap gevormd en afgestemd met de bestuurders. Nu gaan we het hebben over wat dit van de ondernemingsraad als team vraagt, en van de individuele leden. Ze willen een krachtige ondernemingsraad. En daar komt een methodiek als Management Drives goed bij van pas!

De zorgverlener in zijn kracht

De afgelopen jaren is de zorg dé branche geweest waar veranderingen elkaar in een rap tempo opvolgden. Veranderingen met grote impact op de organisatie van de zorg. Om er een paar te noemen: bezuinigingen, decentralisatie van de AWBZ, overdracht van middelen naar de gemeenten, de veranderende rol van cliënt/patiënt en zijn naaste omgeving. De rol van de zorgverlener veranderde mee: hij/zij bepaalt in toenemende mate (in overleg met de cliënt/patiënt) welke zorg iemand in welke vorm krijgt, maar kan niet alles meer zelf doen. Er wordt een groter beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’).

De vele veranderingen in de zorg hebben in mijn ogen een positieve invloed op de invulling van medezeggenschap binnen zorgorganisaties. Ondernemingsraden moeten steeds meer samenwerken met de bestuurder en het management om gezamenlijk al die veranderingen om te kunnen zetten in de beste beleidsplannen. Tegelijkertijd moet de verbinding met de achterban steviger worden, omdat de ondernemingsraden niet al het werk dat komt kijken bij het invullen van de medezeggenschap alleen willen en kunnen doen. Misschien voelt het als een ongemakkelijke spagaat, waar de ondernemingsraden in terecht komen, maar juist het tegenovergestelde komt voort uit deze twee bewegingen. Ondernemingsraden komen steeds sterker te staan, net als de ondernemingsraadleden.

Een krachtige ondernemingsraad is een zegen zowel voor de OR zelf als voor het bestuur

Het ondernemingsraadslid in zijn kracht

Met de veranderende rol van de ondernemingsraad, die vele gelijkenissen heeft met de veranderde rol van de zorgverlener (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’), ontstaat de vraag ‘wat is onze visie op medezeggenschap?’. Het dwingt de OR om naar zichzelf als team te kijken, en ook de leden om naar zichzelf te kijken. Waarom? Omdat de verschillende rollen die een ondernemingsraad vervult in een modern medezeggenschapsmodel niet allemaal in één lid te verenigen zijn. In onderstaande afbeelding staat een aantal rollen die passen bij een OR3.0. De ene rol vraagt om heel andere kwaliteiten dan de andere. De verschillende rollen moeten dus verdeeld worden over de or-leden.

Krachtige ondernemingsraad Decido

Hoe kom je tot die roldifferentiatie? Daarvoor is inzicht nodig in wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe ben ik gedreven. Maar ook: wie is mijn collega or-lid, wat kan hij, wat wil hij en hoe is hij gedreven? Allemaal om te komen tot een verdeling die recht doet aan al die aspecten, en vooral zorgt dat ieder or-lid vanuit zijn kracht die rol kan vervullen. Daar een bijdrage aan mogen leveren, is toch mooi!

Roldifferentiatie betekent eigenlijk gewoon: elk OR lid doet waar ie goed in is!

Invulling van ondernemingsraadsrollen vanuit kracht

Het begint en eindigt natuurlijk niet bij het verdelen van de rollen. Het begint bij het met elkaar uitwerken van de verschillende rollen in taken, benodigde kennis, vaardigheden, competenties en interesses. Mochten er nog or-leden zijn die sceptisch staan tegenover roldifferentiatie in de ondernemingsraad, dan ervaren die nu dat het echt andere rollen zijn, waar verschillende personen bij passen. Drijfverenprofielen helpen bij het maken van de beste matches. Wanneer de rollen verdeeld zijn, begint het werk pas echt. In persoonlijk contact met mensen mag ik dan meekijken naar iemands drijfveren in relatie tot de rol die hij / zij te vervullen heeft. Waar zitten iemands krachten, valkuilen en hoe kan iemand daar zo goed mogelijk mee omgaan?

De ondernemingsraad in zijn kracht

Een ondernemingsraad die de rollen opnieuw verdeeld heeft, doet er goed aan ook opnieuw naar de interne samenwerking te kijken. Juist door roldifferentiatie wordt het belang van het zijn van een hecht team als ondernemingsraad steeds groter. Door de rolverdeling wordt niet alles meer gezamenlijk gedaan en is onderling vertrouwen nog belangrijker. Inzicht in de drijfveren van jezelf én die van de collega-ondernemingsraadleden is daarbij heel helpend, net als een teamprofiel. Wat dat betreft is een ondernemingsraad natuurlijk niks anders dan ieder ander team of andere afdeling binnen een organisatie.

Deze blog is ook gepubliceerd op ORnet. Wil je meer weten over Management Drives? Klik dan hier

Moderne medezeggenschap?
Wij geloven in krachtige en moderne medezeggenschap. Wil je meer weten over onze visie?

Ook interessant

eBook OR 3.0 deel 1

Wat is een OR 3.0? En hoe ontwikkel je de medezeggenschap van procedure naar partnership? Lees er meer over het eerste deel van dit drieluik.

Blog: Medezeggenschap en zelforganisatie

Zorginstellingen die kiezen voor een vorm van zelforganisatie hebben ook een andere manier van medezeggenschap nodig. Lees meer...

eBook OR 3.0 deel 2

Wil je als OR wel veranderen? Start dan met het werken vanuit een visie op medezeggenschap. Lees er alles over in het tweede deel van het drieluik.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp en over de diensten van Decido die hier bij horen, neem dan contact op met Marcel.

eBook: Het ideale OR-lid bestaat niet meer

eBook OR 3.0 Deel 3

Download het eBookx