De waarde van Interim Managers met veranderkracht

Van strategie naar executiekracht

Aandacht voor de uitvoering en échte implementatie van strategie wordt naar mijn mening nogal eens verwaarloosd. Er wordt heel veel tijd besteed aan het planproces, het opstellen van jaarplannen en begrotingen. En dan is het 1 januari van het nieuwe jaar en verwachten we dat ‘opeens’ alles anders gaat of dat alle zorgmedewerkers ineens precies de nieuwe strategie volgen.

Het is weer de tijd dat organisaties beginnen met het maken van nieuwe plannen voor komend jaar. Elk jaar zo voor de zomer wordt binnen veel zorgorganisaties het strategie-traject gestart, om zo te komen tot een goede begroting voor het komende jaar. Het hebben van een goede en actuele strategie is essentieel om te kunnen anticiperen op alle veranderingen die op organisaties afkomen. Een instrument zoals de strategiekaart is daarbij een nuttig en praktisch hulpmiddel. Klik hier om hier meer over te lezen.

Het succesvol implementeren en verankeren van de strategie vereist meer dan alleen een goed doordacht plan. Papier is immers geduldig. En bovendien is niet zo dat als de Raad van Bestuur een goed plan bedenkt, dat het zo maar door iedereen wordt begrepen, laat staan zo wordt uitgevoerd zoals het bedacht is. Het is minstens zo belangrijk dat zorgmanagers en teamleiders de strategie begrijpen, deze kunnen vertalen naar concrete initiatieven en kunnen sturen op de benodigde gedragsverandering. Kortom, zorgmanagers die hun teams kunnen leiden en sturen, zodat de strategie ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.

Zoals Fokke en Sukke dan zeggen: “de cultuuromslag is donderdag om 16:00 uur”.

Stephen Covey, de auteur van het bekende boek “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap” zei al dat tactisch management de meest cruciale ‘laag’ in de organisatie is: zij maken uiteindelijk het verschil in de vertaling van strategie naar uitvoering. Volgens Covey is het dus heel belangrijk dat managers enerzijds een diepgaand inzicht hebben in de operationele processen, de cultuur en de uitdagingen waarmee de medewerkers te maken hebben en anderzijds ‘boven de materie’ kunnen uitstijgen en van een afstandje de nodige (gedrags)veranderingen kunnen beschouwen. Als ze hiertoe in staat zijn, maakt hen dat tot cruciale spelers bij het vertalen van de strategische doelen naar concrete acties en initiatieven op de werkvloer.

Maar dat schakelen tussen strategie en operationele dagelijkse beslommeringen is nog niet zo makkelijk. Het vraagt nogal wat om zowel een goede inhoudelijke leider als een goede procesmatige of relationele leider te zijn. Goede zorgmanagers zijn in staat om de voortgang van de strategie en de nodige veranderingen te monitoren en bij te sturen. Ze kunnen omgaan met cijfers, dashboards en KPI’s, volgen prestaties op en verzamelen feedback om te evalueren of de strategische doelstellingen worden behaald. Door proactief te reageren op uitdagingen en kansen en veranderingen in de markt, kunnen goede managers de inhoudelijke slagvaardigheid van de organisatie vergroten en ervoor zorgen dat de veranderingen op koers blijven.

 

Een strategie is zo goed (of slecht) als de kwaliteit van de uitvoering ervan.

Daarenboven beschikken goede managers over de nodige leiderschapsvaardigheden om verandering te stimuleren en te begeleiden. Ze kunnen teams motiveren, inspireren en mobiliseren om de gewenste veranderingen te omarmen. Door de visie en strategie duidelijk te communiceren, obstakels te identificeren en medewerkers te ondersteunen tijdens de overgang, kunnen managers een cultuur van verandering en innovatie bevorderen binnen de organisatie. Bovendien kunnen managers een cruciale rol spelen bij het verankeren van veranderingen in de organisatiecultuur en -structuur op de lange termijn. Ze kunnen doormiddel van het stimuleren van de medewerkers en het vieren van behaalde successen, een omgeving van continu leren en verbeteren bevorderen. Op deze manier wordt de verandering geen eenmalig project, maar een integraal onderdeel van de organisatie DNA.

IM Blog Kitty

Een strategie is zo goed (of slecht) als de kwaliteit van de uitvoering. Een inhoudelijk heel sterke strategie kan dus falen door een zwakke executie van die strategie. Executiekracht en veranderkracht zijn dus geen ‘restpost’, maar een essentiële schakel in het kunnen aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. Daarom is de kwaliteit van tactisch management zo ontzettend belangrijk.

Het komt voor dat organisaties rijk zijn aan goede managers, maar dat de managers gewoonweg geen tijd hebben om het veranderproces te begeleiden, of sterk zijn in het managen van de teams maar minder goed zijn in het doorvoeren en verankeren van veranderingen in strategie en beleid op de werkvloer. Dan is het soms verstandig om tijdelijk de veranderkracht van een team te versterken via een interimmanager, die weet hoe te schakelen tussen strategie en uitvoering én die weet hoe je teams in beweging krijgt. Een manager die niet ‘op de winkel past’, maar actief mee stuurt in de verandering en daarbij ook de nodige kracht inzet om net even dat zetje te geven of andere managers over de streep te trekken.

Een interimmanager heeft de nodige gepaste afstand en overzicht om vanuit de strategie interventies te plegen, zonder belast te zijn met te veel ‘historie’ of ‘bagage van de dagelijkse praktijk’. En een interimmanager met veranderkracht kan vanuit de lijn die extra stimulans brengen om teams daadwerkelijk in beweging te brengen. Zo zien wij onze rol vanuit Decido: interim-managers zorg- en welzijn die sterk zijn in het begeleiden van transities, het in beweging krijgen van teams, operationeel inzicht hebben en energie halen uit het veranderproces. Dit maakt de interim-managers zorg- en welzijn van Decido tot essentiële partners in het verankeren van een succesvolle strategie.

Voor meer informatie over de interim-management diensten van Decido, klik hier

We zijn nog opzoek naar leuke collega’s. Wil je ons team komen versterken, klik dan hier

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp en over de diensten van Decido die hier bij horen, neem dan contact op met Kitty.