Missie en visie in de zorg

Kernwaarden tot op de werkvloer concreet gemaakt

De meeste zorgorganisaties weten uitstekend te vertellen wat ze doen. Maar weinigen weten helder te verwoorden waarom ze doen wat ze doen. En wat ze werkelijk bijdragen aan sociale impact. Juist nu, in tijden van arbeidsmarktkrapte en onzekerheid is het essentieel om die WHY er weer bij te pakken: het verbindt medewerkers en biedt een moreel kompas aan cliënten en andere stakeholders. 

Missie en visie als bijzaak?

Vraag een willekeurige medewerker uit uw organisatie naar de missie, visie of kernwaarden. De meesten zullen het antwoord schuldig blijven. Natuurlijk weten ze wel wat ze doen en welke zorg of diensten uw organisatie levert. Maar weten ze ook wat de echte bedoeling is van uw organisatie is? Kennen ze de missie en visie van uw zorginstelling? Doorleven ze de kernwaarden? Zelfs bij zorgorganisaties begint het besef door te dringen dat medewerkers meer willen dan alleen verzorgen. Toch weten maar weinigen het hoger gelegen doel goed te verwoorden. En juist door dat hoger doel en kernwaarden blijken medewerkers loyaler zijn aan hun organisatie. Het benoemen van het hogere doel en het definiëren van gezamenlijke normen en waarden maakt dat medewerkers elkaar vinden en vertrouwen. Wij begeleiden organisaties met het levend brengen en houden van de missie en visie van de zorginstelling.

Missie en visie in de zorg als onderscheidende factor?

Met het tekort op de arbeidsmarkt is het hebben van een onderscheidende missie, visie en kernwaarden dé factor om medewerkers te trekken en te behouden. Lees in ons nieuwe eBook hoe je een inspirerende missie- en visie maakt!

Hoe wij het aanpakken

Missie en visie in de zorg Golden Circles Decido

Start met Why

Samen bespreken we het hogere doel en definiëren we scherp de maatschappelijke bijdrage en sociale impact.

Missie en visie in de zorg Decido

Visie op de toekomst

Vanuit het hogere doel verkennen we de visie op de toekomst. Hoe gaan we bijdragen aan het doel?

Corporate Story

We halen verhalen uit de organisatie op en schrijven de corporate story. Dit verhaal is de basis voor dagelijks handelen.

Onze visie: betrokken medewerkers zijn loyaler

Wij geloven dat betrokken en zelfstandige medewerkers loyaler zijn en meer waarde toevoegen voor de organisatie. Wij geloven ook dat de meeste mensen niet kiezen voor een organisatie vanwege het geld, maar vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren. Medewerkers verbinden zich graag aan de organisatie waar ze voor werken als ‘die organisatie bij ze past’ en ‘zij bij de organisatie passen’. Dat gaat vaak veel verder dan het dagelijks werk dat ze doen. Dat gaat over een emotionele verbinding met het hoger geleden doel: gelijkgestemde mensen die samen voor hetzelfde doel gaan en dezelfde waarden hebben. Dat maakt dat medewerkers ook (of juist!) in moeilijkere tijden elkaar vasthouden en samen vanuit hun identiteit werken aan verandering of vernieuwing. Wij werken het liefst samen met organisaties met een maatschappelijke opdracht die hun WHY willen versterken en vanuit daar willen door-ontwikkelen.

Missie en visie in de zorg: de Golden Circles

“People don’t buy what you do, they buy why you do it”. Dat is één van de bekende uitspraken van Simon Sinek, auteur van het boek “Start met Why”.. De meeste organisaties weten wel wat ze doen, maar weinigen weten waarom ze het doen, zo legt Sinek uit. Ook voor organisaties met een maatschappelijke opdracht is het verleidelijk om uit te leggen wat je doet. “Wij leveren zorg aan ouderen”, of “wij bieden mensen een sociale basis”, of “wij bieden opvang aan dak- en thuislozen”. Allemaal goede activiteiten. Maar waarom zou je als werknemer voor de ene of de andere zorgorganisatie kiezen? Ze doen toch allemaal precies hetzelfde?

De Golden Circles van Sinek beginnen niet met wat je doet, maar welke bijdrage je levert aan de maatschappij. Wat het hogere doel is van je organisatie. Het vertelt waarom je bestaat en waarom dat er toe doet. Goede leiders beginnen met de WHY.

Missie en visie zorginstelling

Golden Cricles Dedico

Wat is jouw eigen WHY?

Wat drijft jou en sluit dit aan?

Missie en Visie op zorg: dat doen we samen

Bij visie hebben mensen diverse beelden: een visie op de toekomst of een bepaalde kijk op zaken. Eén ding hebben ze gemeen: het gaat over een beeld van gewenste toekomstige situatie. Wij gebruiken visie vooral in de tweede betekenis: een bepaalde kijk op zaken. Die wordt bepaald door het hoger doel en door de waarden van waaruit je handelt. Zeker voor organisaties met een maatschappelijke opdracht is het belangrijk je uit te spreken over hoe je kijkt naar besturingsfilosofie, eigenaarschap van teams en participatie van medewerkers. Wij menen dat visie pas goed kan worden vastgesteld als er met meerdere mensen vanuit alle lagen van de organisatie is gesproken over hoe de organisatie zich naar de toekomst toe kan ontwikkelen.

Missie en visie zorginstelling

 

Kernwaarden tot leven brengen?

Achmea zorgt dat nieuwe medewerkers tijdens de introductiedag kennismaken met kernwaarden via een dilemma-spel. Zo komen de waarden en het hogere doel echt tot leven

Missie en visie in de zorg: de Corporate Story

Hoe fijn is het als een nieuwe medewerker bij binnenkomst direct het verhaal van de organisatie hoort. Welke waarden belangrijk zijn, hoe er wordt samengewerkt en waar de organisatie voor staat. De meeste organisaties hebben dat niet zo 1-2-3 paraat. Met een corporate story en een strategiekaart maak je het meteen duidelijk. De strategiekaart vertelt het verhaal van de strategie, terwijl de corporate story de geschiedenis vertelt en uitlegt hoe de organisatie is gegroeid. De corporate story bevat verhalen en anecdotes waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en vanuit welk perspectief er wordt gehandeld. Zo voelen medewerkers zich thuis en blijven loyaal aan de WHY, ook al veranderen de omstandigheden.
strategiekaart

Eindelijk een duidelijke koers?

Lees meer over de strategiekaart!

Ervaar het zelf

Kunt u na Corona niet meer doen wat u altijd deed? Wilt u met uw team terug naar de bedoeling? Haal energie uit uw WHY en hernieuw uw verhaal over maatschappelijke impact met de Golden Circles.

Waar zijn we actief?

Langdurige zorg - Decido

Zorg

Wij begeleiden al jaren organisaties in de zorg op gebied van missie, visie en kernwaarden en de vertaling naar concrete strategie

Welzijn sociaal domein Decido

Welzijn

Samen met de gemeente en andere aanbieders zorgen voor een dekkend en passend aanbod aan burgers met gemotiveerde medewerkers

Gemeente - Sociaal domein - Decido

Gemeenten en sociaal domein

Afstemming van zorg en welzijn in de regio betekent voor gemeenten een regierol. Wij helpen u om deze rol goed in te vullen.

Eindelijk een duidelijke missie en visie? Schrijf je in voor de Kennissessie Strategie

Andere diensten

Communiceren van je missie en visie is krachtig. De WHY kan echter niet zonder de HOW. Hoe ga je het waarmaken? Hoe krijg je een duidelijke strategie? En hoe houd je grip op de verandering?

Strategiekaart

Een verandering heeft een duidelijk verhaal nodig. Na de WHY komt de HOW: benoemen wat je strategie is en hoe je concreet invulling geeft aan de richting van de organisatie. Een WHY zonder HOW is als een wens zonder plan. De meeste medewerkers zijn pas effectief met een duidelijke strategie.

Leiderschap

Het vaststellen van kernwaarden blijft een papieren exercitie als het management niet het goede voorbeeld geeft. Leiderschap en cultuur bepalen echt hoe veilig en prettig medewerkers zich voelen. Wij begeleiden het management en teams met ontwikkeling en begeleiden de verandering

Even sparren?

Wilt u eens verkennen hoe wij uw missie en visie in de zorg tot leven brengen? Dat kan onder een kopje koffie bij ons of bij u. Neem vrijblijvend contact op met Merlijn Gillissen

Popup Image
eBook Waardegedreven Werken in Zorg en Welzijn

Hoe krijg je zorgprofessionals aan het werk vanuit de bedoeling?

Download Gratis eBookx