Management Driues:
Zet medewerkers en teams in hun kracht  

Management Drives als instrument voor leiderschap

Je werkt in een organisatie die constant verandert. De druk om te veranderen komt van buitenaf én van binnenuit. Hoe ga je om met weerstand en zet je medewerkers in hun kracht?  Bij complexe veranderingen maken wij gebruik van Management Drives. Het biedt hele concrete en heldere aanknopingspunten om te bepalen welke veranderaanpak het meest geschikt is in een specifieke situatie, zowel op niveau van management als van uitvoerende teams. Management Drives sluit perfect aan bij onze methodologie. Het brengt de ‘harde’ en ‘zachte’ kant van de verandering in beeld en versnelt de implementatie van strategie.

Management Drives

Management Drives is een methodiek die drijfveren van mensen zichtbaar maakt. Drijfveren zijn indicatoren die voorspellen hoe een team of persoon zijn kennis, vaardigheden en competenties inzet. De methodiek van Management Drives onderkent zes drijfveren voor gedrag. De zes drijfveren (kleuren) geven elk een betekenis aan iemands persoonlijk leiderschap en geven inzicht hoe mensen zich gedragen onder normale situaties én onder stress. Management Drives maakt het heel eenvoudig om drijfveren, gedragingen, culturen en ontwikkelingen weer te geven en met elkaar te verbinden. De kleuren zijn  eenvoudig te onthouden. Management Drives is een van de toonaangevende methodieken op gebied van persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.

Profiel Management Drives Decido

eBook: Leiderschap in de zorg met Management Drives

Wat zijn veel voorkomende profielen in de zorg? In een zorgteam? En als manager, teamleider of directeur? Wat betekent jouw leiderschapsstijl en MD profiel voor anderen? Lees het in dit eBook

Management Drives toegepast

Management Drives is in eerste instantie ontwikkeld om toe te passen op individuen. Organisaties hebben, net als individuen, ook drijvende krachten, die in meer of mindere mate het gedrag van de organisatie bepalen. Net als dat bij een individu drijfveren iets zeggen over het gedrag van het individu, zegt de combinatie van drijvende krachten bij een organisatie iets over het ‘gedrag’ bij grote verandertrajecten of strategie-implementaties. Wij hebben de kennis en theorie van Management Drives verder ontwikkeld op organisatieniveau om te analyseren welke interventies nodig zijn om de uitvoer van de strategie te versnellen. Management Drives wordt door ons toegepast bij het begin van een complexe en grootschalige verandering door de veranderkracht van het veranderteam in kaart te brengen. Onze aanpak koppelt de drijfveren van mensen en teams aan de veranderopgave van de organisatie. 

Decido Management Drives Model

Management Drives kleuren

Management Drives Decido
Er zijn zes drijfveren, ieder met hun eigen gedrag. Op basis van een vragenlijst kan je je eigen profiel bepalen. Iedereen heeft elk van de zes drijfveren, maar in verschillende mate en volgorde. Hier volgt een korte beschrijving van elke Management Drives kleur:

 • Geel: wil begrijpen, analyseren en doorgronden.
  Is toekomstgericht en wil vrijheid en ruimte
 • Groen: wil harmonie en samenwerken
  Is mensgericht, empathisch en sociaal ingesteld
 • Oranje: wil scoren, ziet overal kansen
  Is resultaatgericht en competetief ingesteld
 • Blauw: wil duidelijkheid en structuur
  Is gedisciplineerd en houdt van plannen en afspraken
 • Rood: wil daadkracht en actie
  Is besluitvaardig en houdt van tempo en kracht
 • Paars: wil binding en veiligheid
  Is dienstbaar en heeft oog voor traditie
 • Management Drives teamprofiel

  Op basis van kleuren van individuele medewerkers, kun je ook duidelijke teamprofielen maken. Een teamprofiel zegt veel over de bereidheid tot veranderen en de veranderkracht. De inzichten uit diverse teamprofielen gebruiken we om een passende veranderaanpak te ontwerpen. Elke verandering is namelijk anders en het inzicht in teamprofielen levert waardevolle informatie op hoe we samen de beste route tot impact kunnen bereiken

  Fusie – Reinalda Kennemerhart

  Tijdens het fusieproces van Zorggroep Reinalda en Kennemerhart werden de twee managementteams samen verantwoordelijk voor het proces van de fusie. Als twee aparte MT’s moesten ze samenwerken op diverse aspecten alvorens ze officieel één organisatie en één team werden. Wij hebben ze begeleid om te komen tot rol- en taakverdeling, concrete afspraken en spelregels tijdens het fusieproces. Door Management Drives kregen ze inzichten in hun eigen rol en verantwoordelijkheid, risico’s in de samenwerking.

  Management Drives en organisatiecultuur

  Organisaties hebben ook een eigen ‘kleur’ of ‘kleurenprofiel’. Velen voelen dat organisatiecultuur iets ongrijpbaars is, maar met Management Drives wordt de organisatiecultuur concreet en meetbaar. De management drives kleuren typeren de volgende cultuur:

    • Geel: creatief, visionair, informeel
    • Groen: overlegcultuur, niet hiërarchisch
    • Oranje: resultaatgericht, hard, snelle successen
    • Blauw: bureaucratisch, procedureel, formeel
    • Rood: hiërarchisch, competitief
    • Paarse: familiebedrijf

  De bestaande organisatiecultuur bepaalt mede de veranderaanpak en het tempo van de verandering. We leggen de uitkomsten van de cultuurscan naast de veranderopgave of strategische koers. Alle uitkomsten samen bepalen de samenstelling van het veranderteam en de haalbaarheid van de strategie. 

  Decido Management Drives Model

  In onze aanpak zit een diagnosemodel voor het bepalen van de organisatie cultuur via Management Drives. 

  Waar zijn we actief?

  Langdurige zorg

  Eigen regie bij cliënten en medewerkers versterken. Samenwerking en innovatie stimuleren om tot betere zorg te komen.

  gemeenten

  Welzijn

  Duidelijke service aan burgers. Zinvolle investering in lokale projecten. Samenwerking met partners in de regio.

  Gemeente en sociaal domein

  Verbeteren van gewenst maatschappelijk gedrag. Transparante besteding van middelen. Innovaties die er toe doen.

  Ervaar het zelf: doe een sessie van een dagdeel

  Meer over onze aanpak

  Onze methodologie vertrekt vanuit de basis dat u zelf de verandering vormgeeft: er is veel wat u zelf kunt of zelf moet doen. Wij gidsen u tijdens de verandering en zorgen dat het proces goed blijft verlopen.

  Decido strategiemodel

  Het model is de basis van onze methodologie en integreert harde en zachte factoren van strategie. Het combineert ‘de juiste richting’ met ‘beweging in de teams’. De verbinding tussen richting en beweging maakt dat veranderen in een integrale benadering wordt bekeken.
  Veranderkracht

  Veranderkracht

  De meeste veranderingen lukken niet door ofwel een onduidelijke richting ofwel door gebrek aan veranderkracht. Gedurende het traject kijken we samen met u voortdurend naar de veranderkracht van uw organisatie en wat er nodig is om de beweging gaande te houden.
  Leiderschap

  Leiderschap

  Het leiden van een verandering in moeilijke tijden vergt moed, lef en kwetsbaarheid. Wij hebben in het verandertraject veel aandacht voor het ‘veranderteam’: zij die de verandering in goede banen mogen leiden. Het veranderteam is (juist) niet hetzelfde als het management team, en vraagt specifieke leiderschapscompetenties.

  Even sparren?

  Wilt u even sparren over onze aanpak met Management Drives? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. Wij luisteren graag naar uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact op met Peter Sijtsma

  PS Silhouet2
  Popup Image
  eBook Leiderschap in de zorg met Management Drives

  Wat is jouw Management Drives profiel en je leiderschapsstijl en hoe zet je jouw stijl in om het beste uit het team te halen?

  Download Gratis eBookx