Leiderschap dat past bij de verandering

Ontwikkeling van management in zorg en welzijn

Van een managementteam of directieteam wordt tegenwoordig veel gevraagd. Zowel als individueel lid van het management en als groep. Op elke locatie speelt wel een complex vraagstuk. Op meerdere plaatsen is er tekort aan gekwalificeerd personeel of is er sprake van hoog verzuim of verloop. Hoe geef je als persoon én als MT-lid vorm en inhoud aan integraal leiderschap? Hoe houd je de balans tussen de organisatie brede vraagstukken en lokale incidenten? Hoe versterk je elkaar als groep én blijf je dicht bij jezelf? Wat is er nodig aan leiderschap aan de top en hoe ontwikkelgericht is het MT?

Onze visie: Zelfinzicht als basis voor leiderschap

Leiderschap betekent dat je anderen mee kunt nemen op weg naar een gezamenlijk doel. Je bereikt als leider of leidend collectief meer als je weet hoe je medewerkers motiveert en faciliteert. Maar dat begint bij een zelfinzicht waar jouw sterke en zwakke kanten liggen. Waar je eigen drijfveren vandaan komen en hoe deze richting geven aan jouw stijl van leidinggeven. Vanuit het inzicht dat niet iedereen hetzelfde gedreven is en jij ook een voorkeursstijl hebt, kan je vorm en inhoud geven aan situationeel leiderschap: de juiste stijl toepassen bij de juiste persoon in de juiste context.

Hoe wij het aanpakken

Veranderkracht Management Drives Decido

Drijfveren en dynamiek

Een goede basis om te kijken wat er nodig is, isj een analyse van het teamprofiel met de bijbehorende patronen, valkuilen en risico’s.

Golden Cricles Dedico

Huidige en gewenste stijl

Op basis van de teamscan en individuele profielen, kijken we samen naar gewenste leiderschapsstijl en cultuur

MD en coaching

Het Management Development traject bevat zowel elementen voor de groep als voor een individu. Het MD traject is modulair en op maat.

Drijfveren en teamdynamiek

Wij gebruiken de methodiek van Management Drives om inzicht te krijgen in denkvoorkeuren, drijfveren en leiderschapsstijlen. Zowel op individueel niveau als om teamdynamiek inzichtelijk te maken. Vanuit deze profielen en het teamprofiel is het mogelijk om patronen, valkuilen en aandachtsgebieden van het team boven tafel te krijgen. Bijvoorbeeld: het aanbrengen van focus en besluitvaardigheid. Of het bewaken van integraal (organisatie breed) leiderschap versus individuele belangen van een locatie of staf-onderdeel. Het resultaat is dat elk MT lid inzicht heeft in haar eigen stijl én in de dominante leiderschapsstijlen van het team.

Management Drives Decido

Lees het eBook over Leiderschap in de zorg met Management Drives!

Wilt u meer weten over Management Drives en de toepassingsmogelijkheden in uw organisatie? Lees dan ons nieuwe eBook. Of neem contact met ons op.

Gewenste stijl van leiderschap

Management Drives Strategiemodel Kleuren

 

Een leiderschaps- of ontwikkeltraject bevat twee aspecten: het in kaart brengen van de huidige stijlen en het bepalen van de gewenste stijl van leiderschap. De eerste doen we zoals we hierboven beschreven. Het tweede wordt mede ingegeven door de gewenste cultuur, de strategie, de door te voeren verandering en de zelfstandigheid van de (zorg)teams. Wij begeleiden het proces om te komen tot de gewenste situatie en geven een aanzet tot een management development aanpak.  

Management Development en coaching

Elk ontwikkeltraject kan modulair worden ingericht op zowel het individuele als het teamniveau. Een module bestaat uit 2-3 sessies met opdrachten en reflectiemomenten. Op het teamniveau gaat het dan over de gezamenlijke onderwerpen en uitdagingen als leidend collectief. Een MD traject kan 4-6 modules bevatten, afhankelijk van de gap tussen huidige en gewenst. De doorlooptijd tussen de trajecten wordt in overleg bepaald en is ook afhankelijk van de urgentie om te ontwikkelen. Tussentijds bieden we de mogelijkheid om individuele managementleden te coachen op hun eigen ontwikkelbehoefte en de positie in het team en de relatie tot anderen.

Valideren onderzoek - Decido

Een strategisch partner op bestuursniveau?

Bent u een directeur/bestuurder en heeft u behoefte aan een onafhankelijk en ervaren adviseur om even mee te sparren? Om te kijken naar uw MT en de ontwikkelbehoefte? Neem dan contact op om van gedachte te wisselen wat wij u kunnen bieden.

Leiderschap

zorgtechnologie Cicero

Praktijkcase: Cicero

Cicero zorggroep wil graag zelf aan het roer staan om ontwikkelingen in de organisatie door te voeren. Een voorbeeld hiervan is om zorgtechnologie te introduceren en in te voeren op alle 18 locaties. De Raad van Bestuur, het MT en de locatiemanagers hebben we begeleid en ondersteund bij het besturen en ontwerpen van een invoeringstraject door met hen kennis en ervaringen te delen over de functioneel technische, bedrijfskundige en veranderkundige aspecten van een dergelijk traject.

Markenheem

Zorgaanbieder Markenheem wilde graag dat het MT en de locatiemanagers meer en beter regie konden nemen over veranderingen in de organisatie. Samen met het MT en locatiemanagers hebben we een traject ingericht en begeleid gericht op het managen van veranderingen. Dit traject was opgebouwd uit verschillende modules, te weten: vier masterclasses verandermanagement, regie nemen over je persoonlijke ontwikkeling, intervisie en individuele coaching

Leiderschap

Leiderschap Markenheem - Decido

Ervaar het zelf!

Wilt u zelf ervaren hoe u uw leiderschap effectief inzet in uw organisatie? En hoe u met Management Drives inzicht krijgt in uw leiderschapsstijl, de veranderkracht en slimme samenwerking binnen uw team? Vraag dan informatie aan van onze inhouse training.

Waar zijn we actief?

Langdurige zorg

We werken al jaren voor organisaties in de oudenzorg, VG of GGZ zorg. Kijk voor alle recente voorbeelden op onze klantenpagina.

gemeenten

Welzijn

Steeds meer wordt er een beroep gedaan op welzijns instellingen om elkaar aan te vullen in het sociaal domein. Kijk wat we voor u kunnen betekenen

Regionale samenwerking

Afstemming van zorg en welzijn in de regio betekent voor gemeenten een regierol. Wij helpen u om deze rol goed in te vullen.

Andere diensten

Naast het ontwikkelen van managementteams en leiderschapsvraagstukken, ondersteunen we u ook met strategie en implementatie van complexe projecten.

Strategische koers

Een verandering heeft een duidelijk verhaal nodig. Na een evaluatie komt de koers: benoemen wat je strategie is en hoe je concreet invulling geeft aan de richting van de organisatie. De meeste medewerkers zijn pas effectief met een duidelijke strategie.

Projectleiding bij transities

Weet u welke projecten nodig zijn voor een succesvolle transitie, maar bent u nog op zoek naar een goede projectleider of projectmanager? Decido begeleidt complexe veranderingen en transities in de zorg en sociaal domein.

Even sparren?

Wilt u eens verkennen hoe wij u kunnen ondersteunen? Dat kan onder een kopje koffie bij ons of bij u. Neem vrijblijvend contact op met Merlijn Gillissen

Popup Image
eBook Leiderschap in de zorg met Management Drives

Wat is jouw Management Drives profiel en je leiderschapsstijl en hoe zet je jouw stijl in om het beste uit het team te halen?

Download Gratis eBookx