Meten en sturen van impact

Grip op de verandering

Tijdens een grote of strategische verandering lopen twee processen door elkaar heen. De winkel blijft open, en er is een grote verbouwing gaande. Het meten en sturen op zowel de operationele processen als op de verandering vraagt veel van management en teams. Wij begeleiden organisaties bij grip houden op zowel de verandering als de impact van de verandering op de processen en operationele resultaten. Zo kan je de gewenste maatschappelijke impact goed meten en tijdig bijsturen als dat nodig is.

Visie artikel: Een heldere MVO strategie

Kennissessie: Communiceer effectief met data

Blog: zeven eigenschappen van effectieve rapportages

Het probleem

De meeste organisaties hebben heel veel rapportages. Die worden vaak beperkt gebruikt door managers en teamleiders. Gebrek aan de juiste stuurinformatie is er daarentegen heel veel. Dat komt omdat de meeste rapportages zich enkel richten op de bestaande operationele processen. En die worden verstoord door de ingezette verandering. Dashboards geven vaak geen inzicht in de maatschappelijke impact. En al helemaal niet in de voortgang van de cultuurverandering. Wij ontwerpen rapportages die passen bij de noodzakelijke verandering en die de maatschappelijke impact scherp voor ogen houden.

Hoe wij het aanpakken

Veranderkracht

Maatschappelijke indicatoren

Samen indicatoren definiëren die de verandering en het effect van de verandering inzichtelijk maken.
Teams ontwikkelen

Aanscherpen van de besturingscyclus

Een slimme besturingscyclus die grip houdt op de operationele processen en op de verandering.
staf en ondersteuning

Communicatie en voorbeeldgedrag

Terugkoppeling naar de organisatie over de verandering vanuit leiderschap en voorbeeldgedrag.

Onze visie: Echte stuurinformatie zit in gesprekken

Het sturen van een organisatie bestaat soms uit twee hele verschillende en gescheiden werelden. De wereld van productiecijfers, ziekteverzuim en kostenrapportages vertelt de harde kant van de organisatie. Dat is de wereld van de wekelijkse en maandelijkse dashboards, die standaard uit systemen rollen. Ze kijken vaak achteruit. De zachte kant is veel moeilijker in cijfers te vatten: waarom is het ziekteverzuim in sommige teams zo hoog? Hoe kan je dat verbeteren? En hoe meet je de echte impact? Wij geloven dat juist die zachte kant de echte stuurinformatie bevat. Dat zijn de goede gesprekken tussen manager en teamleider over gedrag van mensen en actiegerichte verbetering. Wij verbinden inhoudelijke rapportages met de gedragsaspecten. Zo ontstaat grip op het geheel.

De juiste maatschappelijke indicatoren

Uit operationele systemen komen veel gegevens die je makkelijk tot rapportages kunt maken. Die geven helaas vaak niet de juiste stuurinformatie. Wij beginnen niet met de vraag welke informatie makkelijk te meten is, maar met de vraag wat het gewenste maatschappelijk effect is vanuit de strategische koers. Dat geeft een heel ander antwoord en levert betere stuurinformatie op. Wij begrijpen dat er meerdere snelheden van verandering in een organisatie zijn en passen de stuurinformatie daarop aan. Zo houdt u grip op de uitkomsten én krijgt u inzicht in de voortgang van de strategische verandering.

Boek: Cruise Control

Maandelijks een berg aan managementrapportages die niet worden gebruikt? In ons boek Cruise. Control? staat hoe dat komt en hoe je het gebruik echt kunt verbeteren.

Slimme besturingscyclus

Slimme besturingscyclus

Zeven eigenschappen van effectieve rapportages

Lees hier hoe je je besturing verbetert.

In essentie is sturen een cyclus van plan – do – check – act. Rapportages spelen een rol in de ‘check’ fase en vertellen waar je staat. De kwaliteit van goede besturing vindt echter plaats in gesprekken: van directeur tot manager, van manager naar teamleider en binnen het team. Wij richten een slimme besturingscyclus in, waarbij de juiste gesprekken in de juiste volgorde worden gevoerd. Wij begeleiden teams en managers het voeren van deze gesprekken op een goede en verbindende manier. Met respect voor de persoon en focus op gedrag en resultaat.

Gij zult beoordelen op behaald resultaat

Hoe voer je effectieve resultaatgesprekken tussen leidinggevende en medewerkers? Lees het in het blogartikel van Erwin Jonkeren.

Communicatie en voorbeeldgedrag

Iedereen heeft bevestiging nodig dat hij of zij het goed doet. Positieve resultaten versterken de inzet en motivatie. Daarom is communicatie over de voortgang van de strategie erg belangrijk. Dat het goede voorbeeld door het management wordt gegeven, in blogs, in bijeenkomsten, tijdens vergaderingen. Wij begeleiden organisaties met hun communicatiestijl en rapportages over de voortgang. Visueel aantrekkelijke rapportages en presentaties die het verhaal van de verandering duidelijk maken. En leiderschap die de boodschap ondersteunt.

Maturity scan

Hoe volwassen is uw organisatie in het sturen op maatschappelijke effecten? Doe de scan!

Waar zijn we actief?

zorg en welzijn

Zorg & Welzijn

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is een sterk en inspirerend verhaal dé manier om nieuwe medewerkers te vinden en te binden. Lees onze aanpak voor zorg- en welzijnsorganisaties.
gemeenten

Gemeenten & Provincies

De noodzaak tot samenwerking is groter dan ooit. Met een heldere strategie verbind je externe partners binnen een samenwerkingsverband.
Andere Sector Blurry Small

Toezicht & Onderzoek

Er is altijd meer te doen dan er budget is. De strategiekaart brengt focus aan en verklaart strategische keuzes voor bepaalde onderzoeken of toezichtstrategieën.

Schrijf je in voor onze masterclass Datavisualisatie

Andere diensten

Rapportages zijn een instrument, geen doel op zich! Zonder duidelijke richting zijn rapportages vooral een administratieve last. Wij koppelen rapportages altijd aan de strategie en zorgen dat teams zelf invloed kunnen hebben op de resultaten in hun rapportages.

Masterclass Strategy Map1 600x500 Blur

Bepaal de juiste richting

Een verandering heeft een duidelijk verhaal nodig. Het start vanuit het hogere doel van de organisatie en biedt een inspirerende visie waar we gezamenlijk voor gaan. En een duidelijke strategie hoe daar te komen. Dan kunnen rapportages de voortgang van de strategie meten.
Masterclass Strategy Map1 600x500 Blur1

Creëer beweging in de organisatie

Rapportages die niet aanzetten tot actie hebben weinig waarde. Actiegerichte rapportages maken dat teams gaan handelen. Want de beweging in de organisatie ligt bij de teams. Zij zorgen voor de echte verandering. Wij zorgen voor verbinding tussen beweging en control. Lees hoe we dat doen.

Effectief sturen?

Wilt u eens verkennen hoe wij aankijken tegen effectief sturen op impact? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. We denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact op met Erwin Jonkeren.

Erwin Jonkeren