Terug naar de bedoeling

De “golden circles” WHY – HOW – WHAT

De meeste organisaties weten uitstekend te vertellen wat ze doen. Maar weinigen weten helder te verwoorden waarom ze doen wat ze doen. En wat ze werkelijk bijdragen aan de maatschappij. Juist nu, in tijden van arbeidsmarktkrapte en onzekerheid is het essentieel om die WHY er weer bij te pakken: het verbindt medewerkers en biedt een moreel kompas aan klanten en andere stakeholders. 

Boeien van medewerkers als bijzijk?

Vraag een willekeurige medewerker uit uw organisatie naar de missie, visie of kernwaarden. De meesten zullen het antwoord schuldig blijven. Natuurlijk weten ze wel wat ze doen en welke producten of diensten uw organisatie levert. Maar weten ze ook wat de echte bedoeling is van uw organisatie is? Zelfs bij zorgorganisaties begint het besef door te dringen dat medewerkers meer willen dan alleen verzorgen. Toch weten maar weinigen het hoger gelegen doel goed te verwoorden. En juist door dat hoger doel blijken medewerkers loyaler zijn aan hun organisatie. Het benoemen van het hogere doel en het definiëren van gezamenlijke waarden maakt dat medewerkers elkaar vinden en vertrouwen. Wij begeleiden organisaties met het levend brengen en houden van de WHY van de organisatie via de Golden Circles.

Hoe wij het aanpakken

Golden Cricles Dedico

Start met Why

Samen bespreken we het hogere doel en definiëren we scherp de maatschappelijke bijdrage en sociale impact.

Visie op de toekomst

Vanuit het hogere doel verkennen we de visie op de toekomst. Hoe gaan we bijdragen aan het doel?

Corporate Story

We halen verhalen uit de organisatie op en schrijven de corporate story. Dit verhaal is de basis voor dagelijks handelen.

Betrokken medewerkers zijn loyaler

Wij geloven dat betrokken en zelfstandige medewerkers loyaler zijn en meer waarde toevoegen voor de organisatie. Wij geloven ook dat de meeste mensen niet kiezen voor een organisatie vanwege het geld, maar vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren. Medewerkers verbinden zich graag aan de organisatie waar ze voor werken als ‘die organisatie bij ze past’ en ‘zij bij de organisatie passen’. Dat gaat vaak veel verder dan het dagelijks werk dat ze doen. Dat gaat over een emotionele verbinding met het hoger geleden doel: gelijkgestemde mensen die samen voor hetzelfde doel gaan en dezelfde waarden hebben. Dat maakt dat medewerkers ook (of juist!) in moeilijkere tijden elkaar vasthouden en samen vanuit hun identiteit werken aan verandering of vernieuwing. Wij werken het liefst samen met organisaties met een maatschappelijke opdracht die hun WHY willen versterken en vanuit daar willen door-ontwikkelen.

De Golden Circles

“People don’t buy what you do, they buy why you do it”. Dat is één van de bekende uitspraken van Simon Sinek, auteur van het boek “Start met Why”.. De meeste organisaties weten wel wat ze doen, maar weinigen weten waarom ze het doen, zo legt Sinek uit. Ook voor organisaties met een maatschappelijke opdracht is het verleidelijk om uit te leggen wat je doet. “Wij leveren zorg aan ouderen”, of “wij houden toezicht op de financiële sector”, of “wij bieden opvang aan dak- en thuislozen”. Allemaal goede activiteiten. Maar waarom zou je als werknemer voor de ene of de andere zorgorganisatie kiezen? Ze doen toch allemaal precies hetzelfde?

De Golden Circles van Sinek beginnen niet met wat je doet, maar welke bijdrage je levert aan de maatschappij. Wat het hogere doel is van je organisatie. Het vertelt waarom je bestaat en waarom dat er toe doet. Goede leiders beginnen met de WHY.

Golden Cricles Dedico

Wat is jouw eigen WHY?

Wat drijft jou en sluit dit aan?

eBook: de Waardengedreven organisatie

Binnenkort verschijnt ons nieuwe eBook over de waardengedreven organisatie, met daarin hoe je de WHY van jouw organisatie vindt.

Visie: dat doen we samen

Bij visie hebben mensen diverse beelden: een visie op de toekomst of een bepaalde kijk op zaken. Eén ding hebben ze gemeen: het gaat over een beeld van gewenste toekomstige situatie. Wij gebruiken visie vooral in de tweede betekenis: een bepaalde kijk op zaken. Die wordt bepaald door het hoger doel en door de waarden van waaruit je handelt. Zeker voor organisaties met een maatschappelijke opdracht is het belangrijk je uit te spreken over hoe je kijkt naar besturingsfilosofie, eigenaarschap van teams en participatie van medewerkers. Wij menen dat visie pas goed kan worden vastgesteld als er met meerdere mensen vanuit alle lagen van de organisatie is gesproken over hoe de organisatie zich naar de toekomst toe kan ontwikkelen.

Kernwaarden tot leven brengen?

Achmea zorgt dat nieuwe medewerkers tijdens de introductiedag kennismaken met kernwaarden via een dilemma-spel. Zo komen de waarden en het hogere doel echt tot leven

Corporate Storytelling

Hoe fijn is het als een nieuwe medewerker bij binnenkomst direct het verhaal van de organisatie hoort. Welke waarden belangrijk zijn, hoe er wordt samengewerkt en waar de organisatie voor staat. De meeste organisaties hebben dat niet zo 1-2-3 paraat. Met een corporate story en een strategiekaart maak je het meteen duidelijk. De strategiekaart vertelt het verhaal van de strategie, terwijl de corporate story de geschiedenis vertelt en uitlegt hoe de organisatie is gegroeid. De corporate story bevat verhalen en anecdotes waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en vanuit welk perspectief er wordt gehandeld. Zo voelen medewerkers zich thuis en blijven loyaal aan de WHY, ook al veranderen de omstandigheden.
strategiekaart

Eindelijk een duidelijke koers?

Lees meer over de strategiekaart!

Ervaar het zelf

Kunt u na Corona niet meer doen wat u altijd deed? Wilt u met uw team terug naar de bedoeling? Haal energie uit uw WHY en hernieuw uw verhaal over maatschappelijke impact met de Golden Circles.

Waar zijn we actief?

Langdurige zorg - Decido

Zorg

Wij begeleiden al jaren organisaties in de zorg op gebied van missie, visie en kernwaarden en de vertaling naar concrete strategie

Welzijn sociaal domein Decido

Welzijn

Samen met de gemeente en andere aanbieders zorgen voor een dekkend en passend aanbod aan burgers met gemotiveerde medewerkers

Gemeente - Sociaal domein - Decido

Gemeenten en sociaal domein

Afstemming van zorg en welzijn in de regio betekent voor gemeenten een regierol. Wij helpen u om deze rol goed in te vullen.

Eindelijk een duidelijke strategie? Schrijf je in voor de Kennissessie Strategie

Andere diensten

Communiceren van je WHY is krachtig. De WHY kan echter niet zonder de HOW. Hoe ga je het waarmaken? Hoe krijg je een duidelijke strategie? En hoe houd je grip op de verandering?

Strategiekaart

Een verandering heeft een duidelijk verhaal nodig. Na de WHY komt de HOW: benoemen wat je strategie is en hoe je concreet invulling geeft aan de richting van de organisatie. Een WHY zonder HOW is als een wens zonder plan. De meeste medewerkers zijn pas effectief met een duidelijke strategie.

Leiderschap

Het vaststellen van kernwaarden blijft een papieren exercitie als het management niet het goede voorbeeld geeft. Leiderschap en cultuur bepalen echt hoe veilig en prettig medewerkers zich voelen. Wij begeleiden het management en teams met ontwikkeling en begeleiden de verandering

Even sparren?

Wilt u eens verkennen hoe wij uw WHY tot leven brengen?.Dat kan onder een kopje koffie bij ons of bij u. Neem vrijblijvend contact op met Merlijn Gillissen