Overtuigende impactvolle rapportages

Datavisualisatie

Managers nemen vaak snel en intuïtief beslissingen. Een presentatie met heel slides en veel data wordt vaak niet goed gelezen. Een goed onderbouwd verhaal is meer dan een set grafieken en tabellen. Met datavisualisatie maak je een ijzersterk verhaal met impact. En daarmee overtuig je het publiek van een goede beslissing. Wij helpen je om uit een hoop gegevens een overtuigend en impactvol verhaal te maken.

Het probleem

Vroeger was besluitvorming lastig, omdat er vaak een gebrek aan voldoende data was. Tegenwoordig is het probleem eerder dat er veel te veel gegevens zijn. In de interne systemen liggen voor vele terabytes aan gegevens opgeslagen. In datawarehouses worden enorm veel data opgeslagen. Hoe zie je door het bomen het bos nog? Hoe verwerk je gegevens tot een overtuigend en samenhangend verhaal dat intuïtief goed te volgen is en makkelijk te beslissen valt?

Hoe wij het aanpakken

ManagementGames 3

Basisprincipes

De basisprincipes van goede visualisatie van gegevens zijn cruciaal voor een goed verhaal. Wat gebruik je wel of juist niet?
medezeggenschap

Goede storyline

Een ijzersterk verhaal volgt een bepaalde standaard storyline. Weet je deze verhaallijn, dan is het kwestie van invullen
Communicatie En Voorbeeldgedrag

P&C Cyclus

Het verhaal moet aansluiten bij de P&C Cyclus. Maak je verhaal op maat naar tijd, timing en publiek. Effectief presenteren voor impact.

Mensgedreven, dan datagedreven

Het besturen van verandering en het nemen van beslissingen in een management team draait om mensen en niet om gegevens. Gegevens en data stellen ons in staat om beslissingen te nemen gebaseerd op feiten en patronen. Maar ons brein is niet goed in staat om grote hoeveelheden data tot zich te nemen. Daarom worden de meeste beslissingen uiteindelijk op Intuïtie genomen “omdat het goed voelt”. Hoe meer de focus komt te liggen op data, hoe meer beslissingen een ‘black box’ lijken. Wij staan voor duidelijke rapportages, onderbouwd met cijfers, maar die aansluiten bij de besluitvorming. Bij ons staan mensen centraal, niet data.

Basisprincipes Datavisualisatie

Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman heeft aangetoond hoe mensen denken en beslissingen nemen. Veel beslissingen worden intuïtief genomen, dus zonder er al te veel data bij te halen. Aan de andere kant worden we dagelijks overstelpt met rapportages en dashboards. De meesten worden amper gebruikt, omdat ze niet aansluiten bij de werking van het menselijk brein. Wij passen de principes van datavisualisatie toe op rapportages, zodat ze meer aansluiten bij het denkproces van managers. Zo worden rapportages in elk geval toegankelijk voor besluitvorming.

datavisualisatie

De 5 basis principes kennen?

Volg ons webinar over datavisualisatie

eBook: Waarom dashboards niet worden gebruikt

Lees welke fouten vaak gemaakt worden bij het maken van rapportages? Download gratis ons eBook.

Storyline van een ijzersterk verhaal

Contact878686

Een ijzersterk verhaal bestaat uit 5 delen

Wil je weten welke dat zijn?

Hoe zorg je dat je data zó je verhaal onderbouwen dat er maar één conclusie mogelijk is? Ook dit geen kwestie van meer data, maar van een goede opbouw van je betoog. De manier van vertellen bepaalt voor het grootste deel de geloofwaardigheid van het verhaal en de bereidheid van het publiek om ja te zeggen tegen je voorstellen. Data spelen daar slechts een ondersteunende rol in. Wij weten hoe je een verhaal opzet en onderbouwt met data. Met de juiste visualisaties op de juiste plek komt je verhaal nog meer tot bloei.

Vooral voor financials is een ijzersterk verhaal soms lastig om te vertellen. Wij begeleiden accountants, CFO’s en controllers van o.a. het NBA om het verhaal sterker te vertellen.

 

Effectieve sturing bij Zuwe Hofpoort

Lees hoe we de stuurinformatie van Zuwe Hofpoort hebben verbeterd.

P&C Cyclus

De rapportages en het verhaal zijn geen doel op zich. Ze dienen om beslissingen te nemen en acties in gang te zetten. In de meeste organisaties worden beslissingen genomen in een management team of directieteam die volgens een vaste structuur vergadert of beslist. Onze expertise ligt in de goede voorbereiding van besluitvorming op de juiste plaats. Zo ondersteunen we afdelingen met het slim loodsen van beslissingen door de P&C cyclus. Want de rapportages en het verhaal hebben pas impact als de organisatie in beweging komt.
Maatschappelijke KPIs

Krijg jouw verhaal door de directie heen

Wij coachen controllers voor meer impact

Masterclass Datavisualisatie

Regelmatig geven wij masterclasses over het presenteren van een ijzersterk verhaal op basis van een datagedreven analyse. Vergroot je persoonlijke impact en daarmee de impact van jouw organisatie.

Waar zijn we actief?

Zorg Blurry Small

Zorg & Welzijn

Eigen regie bij cliënten en medewerkers versterken. Samenwerking en innovatie stimuleren om tot betere zorg te komen.

gemeenten

Gemeenten & Provincies

Duidelijke service aan burgers. Zinvolle investering in lokale projecten. Samenwerking met partners in de regio.

Andere Sector Blurry Small

Toezicht & Onderzoek

Verbeteren van gewenst maatschappelijk gedrag. Transparante besteding van middelen. Innovaties die er toe doen.

Het boek: “Cruise Control” staat vol met voorbeelden en praktische tips. Bestel m nu!

Andere diensten

Rapportages zijn pas effectief als ze aansluiten bij de strategie van de organisatie en als ze mensen in beweging zetten. Lees over de strategiekaart en management games.

Masterclass Strategy Map1 600x500 Blur

Strategiekaart

Met de strategiekaart visualiseer je je strategie. Daarmee wordt de gekozen richting in één oogopslag duidelijk voor iedereen. Een goede strategiekaart is de basis voor een dashboard en zorgt voor actie bij medewerkers.

Masterclass Strategy Map1 600x500 Blur1

Management Games

Om medewerkers vertrouwd te maken met goede rapportages en om ze aan te zetten tot actie, ontwerpen wij business games en management games op basis van dashboards. Zo breng je dashboards tot leven.

Meer weten?

Wilt u weten welke ervaringen wij hebben bij het ontwikkelen van management games? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. Wij luisteren ook graag naar uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact op met Merlijn Gillissen.

Oscar Timmers Bedrijfsfotografie 22042016 DSC0172 High Res 1