Eigenaarschap bij teams,
draagvlak voor verandering

Organiseren van beweging in de juiste richting

Er is veranderkracht nodig om een strategisch plan te laten slagen. Veranderkracht betekent dat er op diverse plekken in de organisatie mensen zich inspannen voor gedragsverandering. Een gezamenlijk gevoel van urgentie. De intentie om dit keer wél te veranderen. En de regie bij de teams om vanuit vertrouwen in elkaar en in het management de juiste stappen te zetten richting meer impact. Er ontstaat een beweging die niet meer te stoppen is. Wij noemen dat: beweging in de juiste richting.

Hoe krijg je meer eigenaarschap in teams? Meer zelforganiserend?

Beweging in de juiste richting is ons credo. Daarvoor hebben we een model ontwikkeld.

Midden in een verandertraject met weinig kracht? Doe mee aan de Masterclass Verandermanagement

Het probleem

Er wordt door het management vaak veel tijd besteed aan het maken van een inhoudelijk uitstekend beleidsplan. Het wordt een lijvig document met heel veel doelstellingen, grote projecten en een beschrijving van de gewenste cultuur. Maar een plan gaat niets veranderen. Dat gebeurt pas als medewerkers enthousiast geloven in de mogelijkheden. Als ze vertrouwen hebben in de plannen en in elkaar. Als ze willen bijdragen aan de verandering. En als ze de juiste ondersteuning krijgen om te leren veranderen. Wij verbinden de harde en zachte factoren van strategie. Wij kijken naar structuur én gedrag. En wij organiseren veranderkracht van hoog tot laag in de organisatie.

Hoe wij het aanpakken

Veranderkracht

Veranderkracht in kaart

Met Management Drives kijken we naar intrinsieke motivatie van teams en medewerkers en brengen we de veranderkracht in kaart .
Teams ontwikkelen

Teams ontwikkelen

Met teamprofielen en de team-ontwikkelmeter brengen we teams naar een volgend niveau van zelfstandigheid.
staf en ondersteuning

Stafdiensten oplijnen

Staf – en ondersteunende diensten weten hoe ze teams op maat kunnen faciliteren en de juiste ruimte geven.

Onze visie: Teams brengen veranderkracht

Organisaties bewegen niet, het zijn de teams die zorgen voor verandering en beweging. Een individu is vaak niet krachtig genoeg om de verandering in gang te zetten. Wij zijn er van overtuigd dat er al veel potentieel voor verandering in een organisatie aanwezig is. Het enige wat nodig is, is het bundelen van dat potentieel tot een veranderkracht die maakt dat er een beweging ontstaat. Wij begeleiden organisaties bij het starten van de beweging, door mensen in kracht te zetten en teams meer eigen regie en verantwoordelijkheid te geven. Dat begint vaak aan de top, met de juiste leiderschapsstijl in het management team. Om daarna ‘bottom-up’ te ontwikkelen.

Veranderkracht in kaart

Veranderingen ontstaan soms vanuit een enkel individu. Maar vaak komt zo’n enkele persoon niet ver, want een organisatieverandering op gang brengen is moeilijk en vergt meerdere competenties. Veranderkracht ontstaat wél als bepaalde individuen in de organisatie samen worden gebracht in een team dat de verandering leidt of begeleidt. Een team dat meerdere kwaliteiten in zich heeft verenigd en dat draagvlak heeft bij de hele organisatie: dat is het veranderteam!

Zo’n veranderteam  is niet per se hetzelfde als het management team. Het gaat om mensen die vanuit drijfveren samen impact willen maken en elkaar daarin versterken. Een krachtig veranderteam ‘leeft’ de verandering. Met Management Drives en persoonlijke gesprekken brengen wij de veranderkracht in uw organisatie in kaart en helpen we u om het juiste team samen te stellen die de beweging in gang brengt. Samen maken we de passende veranderaanpak.

Een aanpak om verandering wel te laten slagen

In dit artikel beschrijft Merlijn Gillissen hoe je een strategische verandering omzet in beweging.

Teams ontwikkelen

frustraties van teamwork

Wilt u ook sterke, zelfstandige teams?

Lees hier hoe wij dat doen

De kwaliteit van zorg of de service aan burgers wordt niet bepaald door het management. Dat gebeurt door medewerkers aan het bed of aan de balie. Zij bepalen de merkbare impact. Zij hebben regelruimte nodig om per geval te bepalen wat het beste is voor de burger of voor de cliënt. Om dagelijks de juiste beslissingen te nemen in soms lastige situaties zijn er sterke teams nodig. Wij ontwikkelen sterke, betrokken teams die verantwoordelijkheid pakken voor resultaat. Zodat zij zelfstandig functioneren en zich eigenaar voelen van hun werk.

Wij begeleiden uw teams in een ontwikkeltraject naar meer zelfstandigheid, gericht op resultaat en gebaseerd op vertrouwen in elkaar en in de leiding van de organisatie. 

 

De succesfactoren van zelforganisatie

In ons nieuwe eBook beschrijven we hoe je de beweging naar zelforganisatie goed begint.

Staf- en ondersteuning oplijnen

In de ontwikkeling naar sterke, zelfstandige teams zijn er twee soorten teams die vaak worden vergeten: de ondersteunende afdelingen en het management team zelf. Eigenaarschap bij teams vraagt om duidelijke kaders voor de ondersteunende diensten én ander gedrag van managers. Om verantwoordelijkheid te nemen, moet er ruimte worden gegeven. Dat begint bij de ruimte die het management geeft en daar hoort vaak een andere leiderschapsstijl bij.

Wij hebben ervaring met het begeleiden van HR-afdelingen, Finance en Control afdelingen, zodat zij de teams op maat gaan ondersteunen. En wij begeleiden management teams en teamleiders in hun verandering naar situationeel leiderschap.

ondersteunend gedrag Decido

Meer weten over onze aanpak en resultaten?

Klik hier

Ervaar het zelf!

Doe mee aan een van onze kennissessies over zelfstandige teams. Schrijf je hier in.

Fusies en reorganisaties

fusies en reorganisaties

Hoe pak je een reorganisatie goed aan?

Lees meer

Soms is de verandering zo groot dat het niet alleen gaat om teams die een ontwikkelopgave hebben op weg naar meer zelfstandigheid. Dan is een fusie of een grote reorganisatie nodig. Of organisaties worden gedwongen om een strategische alliantie aan te gaan in bijvoorbeeld het welzijnsdomein.

Welke verandering er ook nodig is, wij blijven harde en zachte factoren van verandering verbinden en gaan niet enkel voor de efficiency achter de fusie of reorganisatie. Wij begeleiden organisaties in verandering altijd vanuit respect voor mensen en hebben oog voor de aanwezige kwaliteit. Onze aanpak is gebaseerd op het versnellingsmodel, dat aansluit bij zowel de missie en visie van de organisatie als bij de urgentie en ambitie van de organisatie om te versnellen, te reorganiseren of te fuseren.

Case Lyvore: Fusie vanuit Visie

Hoe fuseer je twee zorgorganisaties zonder frustratie? Door te werken vanuit visie en te kijken naar veranderkracht! Lees het verhaal van Emma Beaujon, directeur van Lyvore.

Waar zijn we actief?

zorg en welzijn

Zorg & Welzijn

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is een sterk en inspirerend verhaal dé manier om nieuwe medewerkers te vinden en te binden. Lees onze aanpak voor zorg- en welzijnsorganisaties.
gemeenten

Gemeenten & Provincies

De noodzaak tot samenwerking is groter dan ooit. Met een heldere strategie verbind je externe partners binnen een samenwerkingsverband.
Andere Sector Blurry Small

Toezicht & Onderzoek

Er is altijd meer te doen dan er budget is. De strategiekaart brengt focus aan en verklaart strategische keuzes voor bepaalde onderzoeken of toezichtstrategieën.

Meer weten over onze aanpak en resultaten?

Andere diensten

Een organisatie in beweging kan alle kanten op gaan als er geen duidelijke richting is. En grip houden op de verandering is niet hetzelfde als kijken naar je maandelijkse control cyclus.  

Masterclass Strategy Map1 600x500 Blur

Bepaal de juiste richting

Beweging op zich is leuk en geeft energie. Maar als het de verkeerde kant op beweegt of juist alle kanten op beweegt, wordt het een chaos. Wij begeleiden organisaties om de juiste richting te bepalen en een duidelijke strategie te formuleren. Verandering vanuit de bedoeling werkt inspirerend. Wij helpen met het kiezen van de juiste richting vanuit missie en visie.
Masterclass Strategy Map1 600x500 Blur1

Grip op de verandering

Sturen op operationele resultaten en sturen op de verandering zijn twee kanten van dezelfde medaille. Wij begeleiden organisaties met grip houden op zowel de dagelijkse activiteiten als de ingezette verandering. Zo houden we de maatschappelijke doelen scherp in het oog en kijken of het gewenste resultaat wordt behaald.

Meer eigenaarschap?

Wilt u eens verkennen hoe wij aankijken tegen eigenaarschap van teams? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. We denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact op met Peter Sijtsma.

Peter Sijtsma