Anders werken voor betere continuïteit van zorg

Verbinden van formele en informele zorg

De continuïteit van zorg lijkt steeds vaker op losse schroeven te staan. De krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met een grotere zorgvraag heeft tot gevolg dat roosters niet meer rond te krijgen zijn. Toch is er nog veel onbenut arbeidspotentieel. Wij begeleiden organisaties om bestaand arbeidspotentieel in te gaan zetten. Door het creëren van nieuwe functies, de inzet van informele zorg en de introductie van keuze roosters. Zodat de continuïteit van zorg gegarandeerd kan blijven.

Onze visie: maak systemen hybride

Organisaties zijn soms gevangenen van hun eigen systemen. Systemen die te ver zijn doorgevoerd en doelen op zich zijn geworden. Wij zijn ervan overtuigd dat de inzet van kennis en ervaring van medewerkers noodzakelijk is om systemen ondersteunend te laten zijn aan de primaire processen. Hybride systemen: geautomatiseerd zo ver het kan en handmatig bij te sturen waar nodig. Wij begeleiden organisaties bij vraagstukken rondom personele inzet, door bestaande systemen zoals het functiehuis en de roostermethodiek wendbaar te maken.

Hoe wij het aanpakken

Functiemix decido

Evaluatie functiemix

Kijken naar de huidige functiemix en samen kijken naar mogelijkheden, zodat functiedifferentiatie leidt tot inzet van onbenut arbeidspotentieel.

Informele zorg visie Decido

Visie op informele zorg

Vanuit kansen en mogelijkheden inzicht geven waar in de organisatie de inzet van informele zorg kan. En het ontwikkelen van een visie op duurzame inzet van informele zorg.

Alternatief roosteren Decido

Multi-optioneel roosteren

We onderzoeken samen met u de mogelijkheden van een roostertechniek, waarbij voorkeuren van medewerkers slim gekoppeld zijn aan de zorgvraag.

Functiemix en jobcarving

Bij jobcarving (functiecreatie in goed Nederlands) gaat het om te kijken naar delen van functies, taken dus, die gezien kunnen worden als bijzaken en losgekoppeld kunnen worden. Door het bundelen van deze ‘bijtaken’ kun je nieuwe functies creëren. Dat heeft meerdere voordelen, de huidige professional kan weer doen waarvoor het vak bedoeld is en anders opgeleide mensen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zinvol ingezet worden.

Wij gaan samen met zorgteams, kwaliteitsfunctionarissen en HR de mogelijkheden in kaart brengen. Het resultaat is een concreet advies over een nieuwe functie-indeling en een stappenplan om de nieuwe werkwijze die daaruit volgt op een goede manier te introduceren in de organisatie.

buurtactiviteit koken welzijn decido

eBook: eindelijk een duidelijke strategie

Een goede strategie of goed beleidsdocument bevat altijd een aantal vaste onderdelen. Lees in ons eBook over strategie welke dat zijn en hoe je de strategie duidelijk kunt communiceren

Visie op informele zorg

welzijn buurthuis activiteiten Decido

In zorg en welzijn wordt veel met vrijwilligers gewerkt, vaak om ervoor te zorgen dat de cliënt iets extra’s kan doen, zoals een wandeling. Nu de zorg steeds meer en langer thuis moet en de intramurale zorg nog meer toegespitst wordt op behandeling of specifieke zorgtaken wordt het beroep op mantelzorgers de komende jaren groter. Dit vraagt van organisaties om na te denken over de inzet van informele zorg als volwaardige aanvulling van de professionele zorg. Wij zijn ervan overtuigd dat je hiervoor begint met het bepalen van een visie op informele zorg. Voor welke taken zet je die informele zorg in en welke absoluut niet? Zijn er eisen die gesteld moeten worden, zodat de veiligheid van cliënten geborgd is? Wat is er nodig om continuïteit te creëren bij de inzet van informele zorg? Wij gaan hiervoor ook in gesprek met cliënten(raden), mantelzorgers en vrijwilligers die betrokken zijn bij uw organisatie. Het resultaat is een op maat gemaakte visie op informele zorg samen met en voor uw organisatie, inclusief een advies over begeleiding van teams bij de uitvoering van die visie.

Multi-optioneel roosteren

Met multi-optioneel roosteren bedoelen we dat je als organisatie verschillende mogelijkheden voor je medewerkers creëert om de bezetting voor de zorg invulling te geven. Wat is er nodig om medewerkers die dat willen een fulltime contract aan te bieden? Hoe ga je om met verschillen in contracturen, waardoor de ene medewerker lange diensten moet kunnen draaien en de andere juist gebaat is bij kortere diensten? Welke afspraken maak je met medewerkers, zodat de inzet gedurende het jaar voldoet aan wat nodig is voor cliënten? Wat kun je voor medewerkers betekenen die energie krijgen van steeds op een andere plek werken? Wij kijken samen met medewerkers en roostermakers naar manieren om de huidige roostersystematiek om te buigen, zodat deze voldoet aan de flexibiliteit die medewerkers nodig hebben.

MT ontwikkeling Cicero - Decido

Een HR-partner voor slimme oplossingen?

Bent u een HR manager en heeft u soms behoefte aan een onafhankelijk en ervaren adviseur om even mee te sparren? Om uw ideeën te toetsen of een frisse blik te krijgen? Neem dan contact op om van gedachte te wisselen wat wij u kunnen bieden. Of klik hier om te kijken welke competenties onze HR-projectleiders hebben.

Het Baken – Staf HR

Het Baken wilde begeleiding bij de interne samenwerking van diverse vakgroepen. Na een gedegen analyse door middel van interviews heeft een van onze medewerkers een breed gedragen plan van aanpak gemaakt voor vakgroepen en MT met 3 actielijnen; heldere verantwoordelijkheden, teamontwikkeling en plan en control cyclus.

MT Ontwikkeling

Anders werken kan alleen maar als  de directie en het MT mee willen ontwikkelen. Dat vergt leiderschap en visie.  Wij gebruiken Management Drives als instrument om leiderschap en samenwerking verder te ontwikkelen. We kijken daarbij naar drijfveren van mensen en manieren van samenwerking. Wil je daar meer over weten, kijk dan hier….

Valideren onderzoek - Decido

Heeft u vragen over het verbinden van formele en informele zorg?

Bent u als directeur of bestuurder op zoek naar iemand met een genuanceerde mening of wilt u eens een sparren hoe informele zorg past in uw strategie? Neem dan gerust eens contact met ons op.

Waar zijn we actief?

Langdurige zorg

We werken al jaren voor organisaties in de oudenzorg, VG of GGZ zorg. Kijk voor alle recente voorbeelden op onze klantenpagina.

gemeenten

Sociaal domein

Steeds meer wordt er een beroep gedaan op welzijns instellingen om elkaar aan te vullen in het sociaal domein. Kijk wat we voor u kunnen betekenen

Regionale samenwerking

Afstemming van zorg en welzijn in de regio betekent voor gemeenten een regierol. Wij helpen u om deze rol goed in te vullen.

Andere diensten

Binnen het domein van strategie en beleid bieden we diverse diensten aan, zoals het begeleiden van een strategietraject, reorganisatie of ondersteuning van strategische allianties en samenwerkingsvormen.

Zorgtechnologie

Een mogelijkheid om anders te werken betreft de inzet van zorgtechnologie. Dat vraagt om een cultuurverandering en aanpassingen van processen. Lees meer over onze aanpak

Teamontwikkeling

Anders werken betekent een andere dynamiek in een zorgteam. Wij begeleiden teams tot meer samenwerking met elkaar en met de cliënten. Lees meer over onze aanpak.

Even sparren?

Wilt u eens verkennen hoe wij u kunnen ondersteunen? Dat kan onder een kopje koffie bij ons of bij u. Neem vrijblijvend contact op met Merlijn Gillissen

Popup Image
eBook Modern Werkgeverschap

Binden van nieuwe medewerkers?

Download gratisx